Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.

Koroška cesta 58
3320 Velenje
Slovenija
www.eurofins.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Testiranje površin za ustrezno čistost

  Trendi kažejo, da bo COVID-19 še nekaj časa razburjal strokovno in širšo javnost po vsem svetu, saj ne moremo mimo opustošenja, ki ga je ...

 • Sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov

  V Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. se zavedamo, kaj pomeni podpora strankam. S spremembo zakonodaje s področja odpadkov smo ...

 • Analiza hrane in prehrambnih izdelkov kot celostna storitev

  Evropski ekonomsko-socialni odbor se je v svojem mnenju o celostni prehranski politiki v EU, ki je bila sprejeta decembra 2017, zavzel za bolj celosten pristop na področju prehrane ...

 • V kompetenčnem centru testirajo veterinarske ostanke

  Veterinarska zdravila se uporabljajo v živinoreji za zdravljenje in preprečevanje bolezni ter povečanje telesne mase in pomiritev med prevozom. Gre za kompleksno skupino snovi z nekaj sto aktivnimi sestavinami, ki pripadajo ...

 • Eurofins ERICo po načelu »One-Stop-Shop«

  Odkar je ERICo prišel pod okrilje Eurofinsa in postal del njegove svetovne laboratorijske mreže, na svojem sedežu v Velenju ponuja zelo širok spekter laboratorijskih storitev.

 • Inštitut ERICo po novem Eurofins ERICo d.o.o. (Eurofins ERICo)

  22. septembra 2017 se je velenjski inštitut za ekološke raziskave ERICo uradno preimenoval v Eurofins ERICo, saj je s 1. julijem postal del mednarodne korporacije Eurofins. Vsi drugi na podjetje vezani podatki ostajajo ...

 • Uspešna zunanja presoja po ISO/IEC 17020

  Maja so na inštitutu ERICo uspešno prestali presojo skladnosti delovanja kontrolnega organa po zahtevah standarda ISO/IEC 17020.

 • ERICo med vodilnimi ponudniki

  ERICo dve desetletji in pol opravlja okoljske monitoringe na področju zraka, voda, tal in drugih sestavin okolja za naročnike iz industrije, komunalnih podjetij, ustanov, organizacij in za posameznike.

 • Izpolnjevanje obveznosti po Uredbi IED

  Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Ur. l. RS št. 57/15), določa nove vrste dejavnosti in naprav, ki lahko povzročijo onesnaževanje okolja večjega obsega ...

 • Ocene odpadkov v skladu z novim pravilnikom

  Erico d.o.o. je ena izmed slovenskih pooblaščenih organizacij, ki je pridobila vsa dovoljenja in pooblastilo za izdelovanje ocen odpadkov za odlaganje in za sežig.

 • Na inštitutu ERICo analizirajo industrijsko konopljo

  V laboratoriju ERICa Velenje, Inštituta za ekološke raziskave d.o.o., so razvili analizno metodo za določevanje kanabinoidov v industrijski konoplji.

 • ERICo opravlja meritve izpustov malih komunalnih čistilnih naprav

  Po novi Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS 98/2015), ki velja od konca leta 2015, je potrebno po vgradnji MKČN s strani pooblaščene inštitucije opraviti prve meritve vzorca vode na njenem izpustu.

 • ERI Co organiziral mednarodni kongres o upravljanju z divjadjo

  Inštitut ERICo Velenje ima v slovenskem in mednarodnem prostoru zelo aktivno vlogo na področju pridobivanja znanj o ekologiji prostoživečih živali in upravljanja s populacijami divjadi.

 • Pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda

  Avgusta 2015 je ERICo prejel pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda v skladu z določbami Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13).

 • ERICo pomaga podjetjem pri prilagajanju na nove zahteve IPPC

  ERICo uspešno pomaga podjetjem pri izpolnjevanju zahtev Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega.

 • Pripravljajo prenovo Občinskega programa varstva okolja

  Mestna občina Velenje (MOV) je bila med prvimi v Sloveniji, ki se je sistematično lotila reševanja okoljske problematike. Vzrok za to je bila visoka onesnaženost okolja (elektroenergetika, industrija).

 • Predelava greznice v malo čistilno napravo

  V mesecu novembru 2014 smo montirali testno malo komunalno čistilno napravo tipa SBR Klarmax.

 • Manjši povoz divjadi – večja varnost na cestah

  Trki z divjadjo predstavljajo pomembno tveganje za varnost udeležencev v cestnem prometu, veliko ekonomsko izgubo in predstavljajo velik dejavnik smrtnosti živalskih populacij.

 • Uspešen 25. raziskovalni tabor Velenje 2013

  Velenjski inštitut ERICo že več kot dve desetletji prenaša svoje znanje mladini in prispeva k njihovemu odgovornejšemu odnosu do okolja.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.