EnergaP - Energetska agencija za Podravje

Smetanova 31
2000 Maribor
Slovenija
www.energap.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Vključevanje javnosti v izvajanje ukrepov

  Izvajanje strategij zahteva aktivno vključevanje javnosti, kajti le vsak posameznik lahko s svojim razmišljanjem in obnašanjem pripomore k ...

 • Razvoj mikroomrežij v alpskem prostoru

  V oktobru 2019 se je pričelo izvajanje projekta ALPGRIDS (Increasing RES uptake through Microgrids in the Alps), ki prinaša nove izzive in priložnosti dvanajstim projektnim partnerjem.

 • Optimizacija energetskih sistemov kot del energetskega upravljanja stavb (EnergaP - Energetska agencija za Podravje)

  Eden ključnih ciljev gospodarnega upravljanja javnih stavb je vzpostaviti takšen sistem energetskega upravljanja, ki bo učinkovit in bo omogočal doseganje dodatnih prihrankov energije ...

 • Tehnični monitoring doseganja učinkov energetskih sanacij (EnergaP - Energetska agencija za Podravje)

  Tehnični monitoring je instrument za zagotavljanje dobre izvedbe sanacije in optimalnega delovanja stavbe.

 • Simulacija in integracija mikro omrežja na primeru Športnega parka Ruše

  Osnovna ideja pilotnega območja Športnega parka Ruše je analizirati izvedljivost samozadostnega mikro omrežja in povezanosti več zgradb, na katerih je bil vzpostavljen sistem natančnega merjenja porabljene in proizvedene ...

 • MEM - projekt na področju energetskega upravljanja v občinah

  V mesecu oktobru 2017 se je pričelo izvajanje projekta MEM, ki prinaša nove izzive in priložnosti štirim partnerjem projekta.

 • Simulirano mikro omrežje na območju Športnega parka Ruše

  V okviru evropskega projekta PEGASUS, katerega glavni cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro omrežij ...

 • Strokovna delavnica »Izvajanje in poročanje v skladu z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju« (Energetska agencija za Podravje)

  V četrtek, 9. novembra 2017, med 11. in 14. uro, Energetska agencija za Podravje v okviru projekta EMPOWER – Interreg Europe organizira brezplačno strokovno delavnico v Mariboru.

 • PEGASUS - mikro omrežja in trajnostna raba električne energije (Energetska agencija za Podravje)

  V letu 2017 se je pričelo izvajanje projekta PEGASUS, katerega cilj je povečanje in izboljšanje učinkovite rabe obnovljivih virov energije ter kakovost oskrbe z električno energijo na lokalnih območjih preko mikro-omrežij.

 • Energetski monitoring za upravljanje z energetskimi podatki

  Osnova vsakega dobrega gospodarnega upravljanja stavb je stalno spremljanje rabe energije in stroškov, ki nastanejo z uporabo stavb za bivalne ali delovne namene.

 • Sodelovanja za izboljšanje strategij nizkoogljičnega gospodarstva

  Po letu priprav se je pričelo izvajanje projekta EMPOWER, ki prinaša nove izzive in priložnosti devetim partnerjem projekta, kakor tudi drugim evropskim mestom ...

 • Nova generacija pametnih aplikacij na področju mobilnosti

  V mesecu oktobru 2016 se je zaključil evropski projekt FrontierCities, financiran s strani 7. Okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, na področju programa »Internet prihodnosti« - »Future internet«.

 • Odgovornost, strokovnost in inovativnost že 10 let

  Energap v mesecu juniju 2016 obeležuje prvih deset let svojega delovanja. V tem času so se razvili v uspešno agencijo, ki danes zaposluje 8 ljudi in je prepoznana v Sloveniji in v EU.

 • Varčna in učinkovita notranja in zunanja razsvetljava

  Razsvetljava, tako notranja kot zunanja, predstavlja pomemben del našega življenja in nas hkrati varuje. Prižiganje luči na prostem in v zaprtih prostorih je danes popolnoma samoumevno, zato večina ljudi temu niti ne posveča posebne pozornosti.

 • Energetski pregledi – obvezni za velika podjetja

  Izteka se rok za izvedbo energetskih pregledov v velikih podjetjih. Direktiva o energetski učinkovitosti določa, da morajo vsa velika podjetja prvi obvezni energetski pregled opraviti do 5. decembra 2015.

 • Elektromobilnost je za podjetja izziv

  V septembru 2015 je Energetska agencija za Podravje v sodelovanju s Štajersko gospodarsko zbornico v okviru regijskega sveta za energetiko, Evropskega tedna trajnostne ...

 • Trajnostni razvoj gospodarstva

  Energetska agencija za Podravje sodeluje v projektu »BIOREGIO – Zelena čezmejna regija«.

 • Po korakih do obnove javne razsvetljave

  Energetska agencija za Podravje nudi strokovno tehnično pomoč, svetovanje in vodenje občin skozi postopke vzpostavitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov ter letno spremljanje doseženih prihrankov energije in stroškov.

 • »Ubitricity« - električne polnilne postaje v stebrih ulične razsvetljave

  Električna mobilnost postaja z okoljskega vidika vedno bolj zanimiva, ker ne ustvarja toplogrednih plinov. Poleg tega lahko električna vozila napajamo z elektriko iz obnovljivih virov energije.

 • Energetsko učinkovita javna razsvetljava v Podravju

  Urbana naselja se danes soočajo z izzivom, kako urediti javno razsvetljavo, ki bo zadostila načelom prometne in osebne varnosti, energetske učinkovitosti, kulturne dediščine, varovanja okolja ...

 • Poti do lokalnih omrežij e-mobilnosti in do e-vozil

  Energap je center trajnostne mobilnosti za regijo. V okviru tega sodelujemo v mednarodnem projektu EMOBILITY WORKS (ELEKTRIČNA MOBILNOST DELUJE), v katerem sodeluje 10 partnerskih držav.

 • Priprava energetske karte v Mestni občini Maribor

  Kot pomembno orodje pri načrtovanju nadaljnjega razvoja lokalne skupnosti se lahko uporabi strokovno pripravljena energetska karta.

 • Lokalna partnerstva za zelena mesta in regije

  Energap od leta 2013 aktivno sodeluje v evropskem projektu Green Partnerships, v katerega je vključenih 12 partnerjev iz 11 sredozemskih držav.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.