Eko sklad, j.s.

Bleiweisova cesta 30
1000 Ljubljana
Slovenija
www.ekosklad.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Gimnazija Vič in Interseroh za večjo okoljsko ozaveščenost

  Dijaki Gimnazije Vič so se v tem šolskem letu lotili dveh zelo zahtevnih okoljskih projektov, s katerima želijo soustvarjati rešitve na področju ravnanja z odpadno embalažo.

 • Spodbude podjetjem za naložbe v URE in OVE

  Spodbude Eko sklada so v obliki nepovratnih sredstev v višini 20 % ter kredita v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV) ...

 • Spodbude podjetjem za naložbe v URE in OVE

  Spodbude Eko sklada so v obliki nepovratnih sredstev v višini 20 % ter kredita v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči.

 • Za manjši ogljični odtis podjetja in nižje stroške

  Eko sklad je v lanskem letu začel s spodbudami energetske učinkovitosti v podjetjih.

 • Razširjen ukrep Eko sklada na področju reševanja energetske revščine

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tistim lastnikom nepremičnin, ki so prejemniki redne denarne socialne pomoči in živijo na degradiranih območjih ...

 • Spodbude Eko sklada za zmanjšanje stroškov

  Pri Eko skladu občanom ponujamo nepovratna sredstva za številne naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stavbah ...

 • Spodbude Eko sklada za okoljske naložbe

  Kaj prinaša letošnja jesen na področju spodbud Eko sklada? Celovita obnova stavbe, toplotna izolacija fasade, vgradnja toplotne črpalke …

 • Eko sklad na sejmu Dom z energetskimi svetovalci

  Eko sklad je v sodelovanju z energetskimi svetovalci, ki delujejo v okviru državnega programa ENSVET, tudi letos sodeloval na sejmu Dom, ki je v marcu potekal v Ljubljani.

 • Lani več kot 5.000 brezplačnih energetskih nasvetov občanom

  Energetski svetovalci so v okviru državne mreže Ensvet v letu 2016 uspešno nadaljevali s svojim poslanstvom nudenja visoko kakovostnih in neodvisnih svetovanj občanom ...

 • Eko sklad objavil štiri nove javne pozive

  Lastniki stanovanj v starejših večstanovanjskih stavbah lahko od sredine avgusta pridobijo nove nepovratne finančne spodbude za naložbe v različne ukrepe energetske obnove.

 • Izkoristite spodbude Eko sklada in prihranite

  Pri izvajanju okoljskih naložb so investitorjem na voljo spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada: ugodni krediti za okoljske naložbe občanov, pravnih oseb, s.p. in zasebnikov ...

 • Spodbude Eko sklada za okoljske naložbe

  Pri izvajanju okoljskih naložb so investitorjem na voljo različne spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada: ugodni krediti za okoljske naložbe občanov, pravnih oseb, s.p. in zasebnikov ...

 • Novi javni pozivi za dodeljevanje spodbud Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje na voljo ugodni krediti in nepovratna sredstva Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada.

 • Ugodni krediti Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje izredno pomembni tako krediti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, kot tudi nepovratne finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ...

 • Eko sklad za dodeljevanje višjih nepovratnih finančnih spodbud

  Glede na to, da je Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letih 2015 in 2016 Vlada sprejela 14. 5. 2015, bodo višje nepovratne finančne spodbude za naložbe občanov v ukrepe učinkovite rabe energije ...

 • Javni pozivi za dodeljevanje spodbud Eko sklada

  Nepovratna sredstva za občane so možna na naslednjih področjih: ukrepi za učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah ter trajnostna mobilnost.

 • Za občane ugodni krediti Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje – občane na voljo ugodni krediti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, na podlagi javnega poziva z oznako 51OB14.

 • Za občane ugodni krediti Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje – občane na voljo ugodni krediti Eko sklada na podlagi javnega poziva z oznako 51OB14.

 • Za občane ugodni krediti Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje – občane od 30. maja letos na voljo ugodni krediti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, na podlagi javnega poziva z oznako 51OB14.

 • Ugodni krediti Eko sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje na voljo ugodni krediti Eko sklada. Za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov velja do konca junija 2014 javni poziv z oznako 50PO13.

 • Spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

  Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje izredno pomembni različni finančni mehanizmi.

 • Ugodni krediti Eko sklada

  Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov evrov ugodnih kreditnih sredstev, je odprt do konca novembra 2013.

 • Ugodni krediti Eko sklada za okoljske naložbe občanov

  Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom ponuja 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb ...

 • Ugodni krediti Eko sklada

  Eko sklad, j. s., tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom in pravnim osebam za različne okoljske naložbe.

 • Ugodni krediti Eko sklada za okoljske naložbe občanov

  Nov javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom ponuja 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb ...

 • Spodbude Eko sklada tudi v letu 2013

  Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom ter pravnim osebam za različne okoljske naložbe, nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večjo energijsko učinkovitost ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.