JP Komunala Laško d.o.o.

Podšmihel 1e 
3270 Laško
Slovenija
www.komunala-lasko.si
Kontaktna oseba

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.