Bureau Veritas d.o.o.

Linhartova cesta 49a
1000 Ljubljana
Slovenija
www.bureauveritas.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Izvedba obveznih energetskih pregledov zahteva poročanje

  Energetski zakon EZ 1 zavezuje vse velike gospodarske družbe k izvedbi obveznih energetskih pregledov.

 • Družbena odgovornost in standardi sistemov vodenja

  Koncept družbene odgovornosti nastaja in se razvija. Vedno več je organizacij, ki se zavedajo odgovornosti za svoje vplive na družbo. Uspešne organizacije se zavedajo pomena ...

 • S standardi do poslovnega modela krožnega gospodarstva

  Ozaveščenost javnosti o grožnjah, ki jih predstavljajo podnebne spremembe, se v zadnjih letih povečuje.

 • PEFC™ certifikat za trajnostno ravnanje z gozdovi

  Mednarodno podjetje Bureau Veritas v svojem naboru trajnostnih rešitev ponuja tudi certificiranje v skladu s shemo PEFC™.

 • Biomasud: nova certifikacijska shema za biogoriva

  Je certifikacijski sistem kakovosti in trajnosti evropskega projekta, ki ga v okviru programa Interreg IV-B financira FEDER.

 • Trajnostno ravnanje z gozdovi in certifikacija po PEFCTM in FSC® shemi

  Certifi kacija gozdov je pisna potrditev neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, da je gospodarjenje z gozdovi skladno z mednarodno določenimi standardi za trajnostno oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi.

 • Posodobljen standard ISO 50001

  Zmanjševanje porabe energije in izboljšanje energetske učinkovitosti sta v ospredju standarda ISO 50001, vodilnega energetskega standarda.

 • Nova izdaja standarda FSC®

  Organizacija FSC® (Forest Stewardship Council®), ki promovira odgovorno gospodarjenje s svetovnimi gozdovi, je v novembru 2016 sprejela najnovejšo različico standarda FSC-STD-40-004 (3-0).

 • Vrednotenje stavb po načelih trajnostne gradnje

  LEED in BREEAM sta svetovno priznani in globalno najbolj razširjeni shemi trajnostnega certificiranja gradbenih projektov.

 • Novi izdaji ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015

  V letu 2015 je izšla nova izdaja standarda kakovosti ISO 9001 in standarda ravnanja z okoljem ISO 14001.

 • Izbrana kakovost: nova nacionalna shema kakovosti živil

  Izbrana kakovost je nova nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom in živilom s posebnimi lastnostmi, ki se lahko nanašajo na sestavo, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali ...

 • V pripravi nov standard za varnost in zdravje pri delu

  Organizacije so odgovorne za varnost in zdravje svojih zaposlenih in vseh, ki opravljajo delo pod njihovim nadzorom.

 • Pravočasna priprava za prehod na nove standarde

  Uporaba interneta, socialnih omrežij in mrežnih transakcij v vsakdanjem delovanju, globalizacija, dostopnost informacij, razvoj kakovosti, večja pričakovanja zainteresiranih strani so le nekateri od razlogov za izdaje novih standardov.

 • Analiza vrzeli po novih standardih

  V svetu nenehno spreminjajočih se gospodarskih, tehnoloških in okoljskih izzivov se morajo tudi organizacije spreminjati in prilagajati, da izboljšujejo svojo konkurenčno prednost.

 • Razpis za subvencije ekološki pridelavi je odprt

  Spoznanje, da imajo intenzivno kmetovanje, izčrpavanje neobnovljivih virov in onesnaževanje v vseh oblikah pogubne posledice, je v zadnjih letih doprineslo k izrazitemu razvoju ekološke miselnosti.

 • Naravna in ekološka kozmetika po standardu Cosmos

  Na trgu zasledimo množico naravnih in ekoloških kozmetičnih izdelkov, zato združenja potrošnikov kupce opozarjajo, naj bodo pri izbiri tovrstnih izdelkov previdni, saj je zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov v EU zelo ohlapna.

 • Več zdravja, višja produktivnost podjetja

  Aktivna promocija zdravja pri delu, ki jo morajo po ZVZD izvajati vsi delodajalci, pomeni uvajanje načrtovanih zdravju koristnih sprememb v delovno okolje.

 • Okoljski skrbnostni pregled

  Investicije v nepremičnine, nove proizvodne prostore ali opremo vključujejo tveganja, med katera sodijo tudi negativni vplivi investicije na okolje.

 • Sistem vodenja kakovosti ISO 9001

  ISO 9001 je med več kot dvajset tisoč standardi, ki jih je izdala organizacija ISO, najpomembnejši standard, uveljavljen po vsem svetu pri več kot 1.200.000 certificiranih organizacijah.

 • Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001

  V naslednjem letu bo izšla nova izdaja standarda ISO 14001, po katerem je danes certificiranih več kot 250.000 organizacij po vsem svetu.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.