Savaprojekt d.d.

Cesta krških žrtev 59
8270 Krško
Slovenija
www.savaprojekt.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Čistilna naprava pri Triglavskem domu na Kredarici

  Planinsko društvo Matica vodi in razvija Planinski dom na Kredarici (2515 m) skladno z zakoni, tehniko in potrebami funkcij ter obiskovalcev. Za rešitve čistilne naprave v naboru velikokrat neskladnih interesov se je angažiralo ...

 • Revitalizacija degradiranega območja v industrijski coni

  V Savaprojekt d.d., družbi za razvoj, projektiranje, konzalting in inženiring, celostno pristopamo k reševanju zahtevnih strokovnih vprašanj. Strokovne rešitve, vse od ideje, svetovanja, zastopanja in končnega novega objekta bodo ...

 • Status inženirja v pravem pomenu besede

  V okviru inženirskih storitev se podjetje Savaprojekt d.d že 40 let ukvarja tudi z urbanizmom in izdelavo prostorskih dokumentov. V zadnjih letih smo uspešno izdelali Pobude za pripravo Državnih prostorskih načrtov, Državne prostorske ...

 • HE Brežice nadzorovana s strani naravovarstvene stroke

  HE Brežice je prva hidroelektrarna na Savi s tako velikim številom nadomestnih habitatov in naravovarstvenih ukrepov, katerih izvedbo je treba skladno z Uredbo o DPN HE Brežice spremljati in nadzirati s strani naravovarstvene ...

 • Pridobitev sredstev za izvedbo ukrepov trajnostne mobilnosti

  Ministrstvo za infrastrukturo je v oktobru 2015 objavilo Javni razpis za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« (CPS), ki se bo izvajal v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Od 65 ...

 • Energetska sanacija OŠ Jurija Dalmatina Krško

  Za objekt OŠ Jurija Dalmatina Krško smo izdelali dokumentacijo za celovito energetsko sanacijo in obnovo ter funkcionalno izboljšavo. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture ...

 • Sistem javnega naročanja uničuje slovensko inženirsko znanje

  Savaprojekt je ena izmed vodilnih družb v Sloveniji na področju gradnje objektov - storitve inženirja. Ob jubileju 40 let, ki so ga obeležili s slavnostno prireditvijo Ustvarjalni krog - pogled v prihodnost, je glavni direktor družbe ...

 • Velik pomen krajinske arhitekture za okolje in ljudi

  Krajinska arhitektura, ki se ukvarja z oblikovanjem in urejanjem odprtega prostora, je kljub svoji strokovni uveljavljenosti v Sloveniji še vedno prezrta in večini manj poznana stroka. Prav slednje je eden izmed razlogov, da so pri ...

 • Projekti z ekoremediacijskimi ukrepi

  Neverjetno vodnato letošnje leto je izpostavilo problem, ki se je akumuliral vrsto let: povečanje urbanih in kultiviranih površin ter gradnja ukrepov za odvajanje vode v reke so povečali hitrost odtekanja in količino vode, ki se steka iz ...Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.