Krka, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slovenija
www.krka.si
Kontaktna oseba

Novice

  • Skrbimo za kakovostno sobivanje z naravo

    Vsi želimo živeti v zdravem in čistem okolju, zato je naša skupna odgovornost, da naravno dediščino varujemo tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V Krki za varstvo okolja namenimo od 6 do 7 milijonov EUR letno.

  • V Krki skrbimo za skladno sobivanje z naravo

    Poslanstvo Krke je živeti zdravo življenje, zato je varovanje okolja pomemben del Krkine poslovne strategije. Skrb za okolje vključujemo v najzgodnejše razvojne aktivnosti in celoten življenjski cikel izdelkov.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.