Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 1
4000 Kranj
Slovenija
www.komunala-kranj.si
Kontaktna oseba

Novice

 • Ekosistem za žuželke

  Konec junija smo v Komunali Kranj skupaj s partnerji, Fundacijo Vincenca Drakslerja in Mestno občino Kranj simbolično prispevali k večji skrbi ...

 • Bodi junak, ne zamenjaj školjke za smetnjak

  Komunalna podjetja želimo prebivalce spodbuditi k ustreznemu odlaganju odpadkov v straniščno školjko in s tem preprečiti škodo ...

 • Prečiščena voda CČN za pranje vozil in delovnih površin

  V Komunali Kranj si prizadevamo za uvajanje trajnostnih rešitev na vseh področjih poslovanja. Zato je bila sprejeta odločitev za nakup električnega skuterja, ki ga uporablja nadzornik parkirišč in električnega vozila za potrebe ...

 • Sodoben pristop k upravljanju vodovodnih sistemov

  Na območju Mestne občine Kranj smo v letu 2012 uvedli projekt »Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnih sistemov«. Projekt in vzpostavitev celovitega upravljanja vodovodnega omrežja na vodovodnih sistemih ...

 • Ločevanje je zakon

  V letu 2010 smo uvedli ločeno zbiranje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat. Poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke ima lahko vsako gospodinjstvo zabojnik za odpadno embalažo in za biološke odpadke.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.