Nove tehnologije za zapiranje krožnih zank - EOL 154/155

Nove tehnologije za zapiranje krožnih zank - EOL 154/155

Ravnanje z odpadki

Promocija

V RCERO Celje že več kot desetletje uspešno spreminjajo odpadke v vire. Iz ločeno zbranih in mešanih komunalnih odpadkov pridobivajo koristne surovine za reciklažo, zato odlagajo vedno manj odpadkov. Čeprav še niso povsem dosegli ciljev iz 2030, ki jih zahteva evropska uredba o krožnem gospodarstvu, so gotovo na zelo dobri poti. In kako v celjskem regijskem centru zapirajo t. i. krožno zanko? S pomočjo nove tehnologije in z drugimi posodobitvami na področju zbiranja odpadkov.

Mineva eno leto, odkar je bila na RCERO Celje vgrajena 5,5 milijona evrov vredna tehnologija za izločanje reciklabilnih frakcij. Točno leto dni po začetku obratovanja v RCERO Celje, ki deluje v sklopu družbe za ravnanje z odpadki Simbio, ugotavljajo, da je bil glavni cilj investicije projekta Nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij v postopku MBO – 2. faza dosežen. Delež izločenih reciklabilnih materialov se je povečal, čistost frakcij za nadaljnjo uporabo pa izboljšala. Zaradi možnosti prevzema dodatnih količin MKO in ločeno zbrane embalaže je investicija pozitivno vplivala tudi na znižanje fiksnih stroškov na enoto in s tem na konkurenčno ceno storitev.

Odpadki kot vir energije

V Celju odpadki ne predstavljajo samo snovnega vira, ampak tudi vir energije, saj del odpadkov, ki se ga ne da reciklirati, po obdelavi uporabijo kot gorivo v edini toplarni za komunalne odpadke v Sloveniji, v Toplarni Celje. Tako pridobivajo dragoceno toplotno in električno energijo. Krogotok odpadkov je sklenjen v regiji in ni odvisen od dogajanj na trgu zunaj ali znotraj države.

Kotiček za ponovno uporabo

Pred reciklažo je na hierarhični lestvici ravnanja z odpadki preprečevanje nastajanja odpadkov in njihova ponovna uporaba. Da bi podaljšali življenjsko dobo predmetov, so na RCERO Celje skupaj z družbo Zeos letos odprli še en poseben kotiček za ponovno uporabo, in sicer za ponovno uporabo starih aparatov, ki je prvi v Sloveniji. Namenjen je aparatom, ki niso starejši od 10 let in so še delujoči (pralni stroji, hladilniki, računalniki, zabavna elektronika, mali gospodinjski aparati, mobilni telefoni, TV z ravnim zaslonom, vrtalniki in ostali aparati na elektriko ali baterije). Da bi kotiček čim bolj zaživel, so pripravili nagradno igro s privlačnimi nagradami, traja pa do sredine decembra 2020.

 

Posodobitve zbiranja odpadkov

Vse se namreč začne pri uporabnikih kot povzročiteljih komunalnih odpadkov. Nobena tehnologija ne more nadomestiti vloge osveščenega uporabnika, ki mora pravilno razvrstiti odpadke, da bodo čimbolj primerni za nadaljnjo predelavo. V Simbiu, ki zbira odpadke v 12 občinah in upravlja z RCERO Celje, so v zadnjih 15 letih ogromno energije vložili v osveščanje in izobraževanje uporabnikov storitev. Vendar - tako kot se spreminja in napreduje tehnologija na področju ravnanja z odpadki (od izgradnje RCERO Celje je bilo v njegove izboljšave vložena polovica vrednosti celotne investicije), se spreminjajo in rastejo tudi pričakovanja uporabnikov storitev. Da bi jim ustregli, v Simbiu v sodelovanju z občinami med drugim umeščajo podzemne zbiralnice in t. i. nadzemne zbiralnice (gre za zabojnike večjih dimenzij z odprtinami, ki so namenjeni komunalnim odpadkom iz gospodinjstev). Z javnih površin in drugih prostorov zato umikajo klasične zabojnike, ki zasedajo neprimerno več prostora. Ta prostor na območju mestnih središč in strnjenih naselij lahko prebivalci namenijo parkiranju, zelenicam, kolesarnicam in podobnim namenom, pozitivna posledica pa je manj hrupa ob pobiranju odpadkov ter lepša in bolj urejena podoba občin in naselij.

Čeprav je bilo leto 2020 zelo posebno, negotovo in naporno, v družbi Simbio z veseljem ugotavljajo, da njihovi uporabniki storitev pri ravnanju z odpadki niso bili v ničemer prikrajšani. Zbirni centri v njihovem upravljanju so ves čas obratovali, odvoz odpadkov pa je potekal nemoteno. Tu gre velika zasluga tudi predanim in požrtvovalnim zaposlenim, ki so se zavedali svoje odgovornosti pri upoštevanju preventivnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa v zahtevnem obdobju za izvajanje komunalnih storitev, ki žal še vedno traja, in nemoteno opravljali storitve.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.