Naložba v energetsko učinkovit sistem in gradnjo je šele začetek - EOL 152

Naložba v energetsko učinkovit sistem in gradnjo je šele začetek - EOL 152

E. D.

Kako upravljati energijo

Veliko se govori o trajnostni gradnji, precej manj o trajnostnem obratovanju ali upravljanju stavbe ali procesu, opozarja Peter Ušeničnik, direktor projektne prodaje in energetski menedžer v podjetju Schneider Electric. Kot strokovnjak meni, da dajeta šele ustrezen nadzor in analitika prave odgovore, ali upravljamo z energijo učinkovito ali ne. To čedalje bolj spoznavajo podjetja, saj se bolj kot doslej zanimajo za opremo z merilnimi inštrumenti. Tudi kibernetska varnost postaja izziv. Na vprašanje, kako multinacionalka sprejema nov akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, odgovarja, da so razvili svojo oznako Green Premium. Pomeni, da se izdelek popolnoma reciklira.

Peter Ušeničnik
Peter Ušeničnik

Komunalno podjetje Ptuj je z naložbo v posodobitev nadzornega centra znižalo stroške upravljanja vodooskrbnega sistema. Med drugim so si z vašo opremo zagotovili hitrejše zaznavanje vodnih izgub. Prav izgube vod v vodovodnih omrežjih in manjša poraba električne energije sta za podjetja poslovni, finančni, tehnološki in okoljski izziv. Kako naj podjetje pristopi k iskanju najboljših rešitev?

Optimizacija določenega procesa je proces in ne enkraten poseg ali investicija, seveda je pa njen začetek. Pogosto se pri oceni prihrankov zanašamo na občutke in izkušnje, ki pa so velikokrat varljive, še posebej, ko obravnavamo večje ali kompleksnejše sisteme. Zato je najpomembneje, da vedno izhajamo iz konkretnih in preverjenih podatkov. Torej, posamezne sklope ali sisteme je treba nadgraditi s povezljivimi t. i. pametnimi napravami in jih povezati v skupen nadzorni sistem. Velikokrat se tukaj ustavimo. Ampak resnična dodana vrednost nadzornih sistemov je v analitiki teh podatkov, ki se danes izvaja tudi v oblačnih sistemih. Pri vsem tem je ključen dober partner in podpora preko celotne življenjske dobe, ne samo ob implementaciji.

Tudi pri energiji? Vaša strokovna specializacija je upravljanje energije. Če se podjetje odloči za optimizacijo z digitalno preobrazbo, kateri koraki so prvi? Ali se industrijska podjetja zdaj, ko je zeleni prehod energetike v ospredju, bolj odločajo za investiranje v manjšo rabo energije?

Digitalizacija ni čudež, ampak je potreben celovit in postopen ali prednostni prehod, ki prinaša prednosti postopoma. Naša ekspertiza so porabniki električne energije. Vendar je treba podjetje obravnavati celostno. Zato tudi naši nadzorni sistemi omogočajo spremljanje rabe energije vseh energentov, kakor tudi kvalitete električne energije. Ta je velikokrat zanemarjena, vendar lahko povzroča nepotrebne izgube, stroške, tudi prehitro staranje opreme.

Kaj priporočate podjetjem?

Da najprej izvedejo razširjeni energetski pregled (REP), ki poda »krvno sliko« podjetja in ki bi moral prikazati prednostne ukrepe, ki so ekonomsko in ekološko najbolj smiselni. Da bi bil REP lahko kvaliteten in da bi čim bolj izkazoval ekonomske kazalce ukrepov, je smiselno že pred izvedbo implementirati sistem spremljanja rabe energije. Naročniku bo omogočal kasnejše primerjave, ko bodo izvedeni določeni ukrepi energetske učinkovitosti. Zavedanje o zelenem prehodu je v porastu in optimizacije so prisotne na vseh področjih, pri rabi energije in tudi pri vzdrževanju opreme. Zato je vedno več pogovorov glede daljinskih nadzorov, alarmiranju ali celo o sistemih obogatene resničnosti (AR), ki podjetjem zmanjšujejo stroške vzdrževanja in minimizirajo zastoje. Veliko podjetij, predvsem mednarodnih, ima željo po certificiranju ISO 50001, ki jim tudi rešuje zahteve po energetskih pregledih.

Omenili ste vzdrževanje. Prav ta del je najtesneje povezan z učinkovito rabo energije in trajnostnim delovanjem stavbe. Kaj predlagate na tem področju?

Veliko se govori o trajnostni gradnji, precej manj se omenja trajnostno obratovanje ali upravljanje stavbe ali procesa. Investicija v energetsko učinkovite sisteme in gradnjo je šele začetek. Samo ustrezen nadzor in analitika nam lahko podajata smernice, ali smo pri tem učinkoviti ali celo nasprotno. Primer s področja prezračevanja. Čeprav investiramo v rekuperacijo zraka, to je sistem z vračanjem odpadne toplote, nam lahko odpiranje oken poruši energijsko bilanco oziroma povračilno dobo investicije. Ustrezen nadzorni sistem nas lahko na to opozori in tako hitro rešimo anomalije. Ne smemo pa pozabiti na vzdrževanje naprav, saj to podaljšuje njihovo življenjsko dobo in zagotavlja, da nas ne preseneti prezgodnja odpoved. Na trgu že obstajajo rešitve tako za preventivno kot za prediktivno vzdrževanje, kjer nam sistem lahko celo napove odpoved določene komponente.

V vašem portfelju so različne storitve, izdelki, oprema in kot del velike multinacionalke lahko podjetjem ponujate širok asortiman za posle. Za kateri del vaše ponudbe je na slovenskem trgu največ povpraševanja? Ali je zaradi vrste pobud in stimulacij več zanimanja za energetsko prenovo stavb?

Sistem za spremljanje rabe energije brez ustreznih merilnih inštrumentov ni funkcionalen, zato opažamo porast pri tovrstni opremi, kjer imamo tudi zelo inovativne rešitve. Kot ste omenili, imamo zelo širok nabor rešitev za potrebe infrastrukture, industrije, podatkovnih centrov, komercialnih stavb in navsezadnje tudi stanovanj. Pri vseh teh segmentih je vedno več zanimanja prav za sisteme nadzora in analitike. Vse več je zavedanja tudi o pomenu kibernetske varnosti. Komunikacija in oblačne storitve s seboj prinašajo izzive, ki pa jih tudi uspešno rešujemo. Spodbude, kot jih ponuja npr. Eko sklad, vsekakor pozitivno vplivajo na odločitve, ključno pa je poznavanje in zaupanje rešitvam.

Pametno in digitalno je slogan, ki spremlja spremembe v poslovanju podjetij in navaja k iskanju novih poslovnih modelov. Je slovensko gospodarstvo v tem procesu?

V tej transformaciji prednjačijo predvsem mednarodna podjetja, domača in tuja, saj tovrstne tehnologije prispevajo k produktivnosti in zanesljivosti. Verjamem pa, da je še veliko podjetij, predvsem malih in srednjih, ki so pri teh novih poslovnih modelih še zelo na začetku.

Ali bo lahko nova pobuda akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo? Med panogami, sektorji, ki jih načrt posebej naslavlja, so elektronika in KT, baterije in drugo. Kako se vaša družba vključuje v proces krožnega gospodarstva z materiali in izdelki in upošteva življenjski cikel izdelka?

Naše podjetje je že vrsto leto aktivno vključeno v proces krožnega gospodarstva. Razvili smo tudi svojo oznako Green Premium. Oznaka zagotavlja, da je možno naše proizvode 100 % reciklirati in da je celotna zasnova izdelka okolju prijazna, skladno z REACH in RoHS, in je izdelana energetsko učinkovito. Torej z minimalnim ogljičnim odtisom. Danes več kot 75 % prodaje izdelkov Schneider Electrica predstavljajo izdelki z oznako Green Premium, ki predstavlja najvišjo stopnjo transparentnosti in skrb za okolje.

Kaj ponujate za avtomobilsko in mobilno industrijo v programu EcoStruxure?

Že od leta 2011 smo aktivno prisotni pri razvoju rešitev za polnjenje električnih vozil. Imamo že več kot 125.000 polnilnih mest v 50 državah. Vse te izkušnje in povezovanje s priznanimi proizvajalci vozil so nam tudi omogočile, da lahko od nedavnega nudimo najoptimalnejšo rešitev na trgu glede dinamičnega polnjenja električnih vozil (EVlink Load Managment System). Sistem je zasnovan za do 1000 polnilnih mest. Omogoča tudi dinamično polnjenje za večstanovanjske objekte do 200 stanovanj, kjer se lahko moč polnjenja prilagaja glede na posamezno stanovanje. S to rešitvijo se izognemo zviševanju priključne moči in izkoristimo najvišjo moč polnjenja v obdobju, ko drugi porabniki v objektu niso v uporabi, npr. ponoči. Seveda nudimo tudi celoten nabor polnilnih postaj.

Zakaj ste se odločili za brezplačne spletne tečaje in kakšen je odziv nanje?

V Schneider Electricu se zavedamo pomena neprestanega nadgrajevanja znanja in sledenja novim tehnologijam. Veseli smo, da so to prepoznale tudi naše stranke, ki s temi brezplačnimi tečaji lahko veliko pridobijo. Brezplačni spletni tečaji Energy University, ki nudijo širok spekter interaktivnih učnih modulov s področja učinkovite rabe energije, so vsako leto bolj obiskani. Veliko obiskovalcev se odloči tudi za postopek certificiranja, ki ga prav tako omogoča portal.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.