Z zeliščnim vrtom do lokalnih sestavin, največji izziv pa količina odvržene hrane - EOL 151

Z zeliščnim vrtom do lokalnih sestavin, največji izziv pa količina odvržene hrane - EOL 151

Urška Košenina

Ekolog v podjetju in doma v Podčetrtku

Turizem spada med najbolj prizadete panoge. Tudi v Termah Olimia opažajo, da se je segment gostov v zadnjem času močno spremenil. Vendar pa jih veseli, da je vedno več gostov, ki so okoljsko bolj ozaveščeni. Maja Alif, raziskovalka za trajnostni razvoj na projektu Zame, zate, za nas iz Term Olimia pravi, da je trajnostni razvoj ključno gonilo poslovanja. Pri ukrepih so jasni in konkretni. Najmanj enkrat na mesec dokumentirajo skupno porabo vode in energije ter redno preverjajo pravilno delovanje vodnega sistema. Do samooskrbe jih vodi zeliščni vrt za čaje in za masažna olja. Vplivati želijo tudi na svoje goste, posebej pri odpadkih in pri menjavi posteljnine.

Maja Alif
Maja Alif

Terme Olimia so eno izmed podjetij, ki so leta 2019 prejela nagrado Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v Sloveniji. Kaj vam je prinesla nagrada in ali so podeljevalci upoštevali tudi odgovornost do okolja in podnebnih sprememb?

Na nagrado smo ponosni. Potrjuje, da delujemo v pravi smeri. Zaveza k dobremu počutju gostov je naša osnovna obljuba in vodilo. To gostje prepoznavajo. Zavedamo se, da lahko le s stalnim razvojem in inovacijam sledimo trendom in stalno spreminjajočim se potrebam potrošnikov na vse zahtevnejšem trgu. Priznanje je tudi obveza, da po tej poti verodostojnosti in kredibilnosti nadaljujemo. V Termah Olimia se dobro zavedamo pomembnosti naravnega okolja, v katerem poslujemo, zato si prizadevamo, da ga ohranimo, kar se da nedotaknjenega.

Kako? Kaj je v vašem okoljskem delovnem načrtu ali načrtu trajnostnega razvoja za leto 2020 in za prihodnje leto? Katere naloge so na vrhu seznama in kaj lahko stori vaše podjetje na primer za manj emisij?

Podjetje ima jasno vizijo in politiko trajnostnega razvoja. V ospredju je zavedanje, da je poslovanje v zeleni, neokrnjeni naravi ena izmed prednosti našega podjetja. Okolica in narava sta tisto, kar gostje izpostavijo, zakaj izberejo ravno nas za kraj oddiha. Pri načrtovanju in obnovah težimo k učinkoviti rabi energetskih virov, kolikor nam obseg poslovanja omogoča. Težimo k uporabi virov, ki so prijazni do okolja. Predanost zmanjševanju vplivov na okolje je tesno povezana z našo zavezo lokalnemu okolju. Soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce. Zaveza družbe oziroma zaposlenih Term Olimia je, da so storitve varne, okolju prijazne in ekonomsko učinkovite. Delujemo z naravo in ne proti njej, izbiramo okolju prijazne tehnološke rešitve in enako pričakujemo od svojih dobaviteljev, zunanjih sodelavcev in poslovnih partnerjev. Na vrhu seznama so rešitve, ki jih skrbno preučujemo, kako še izraziteje zmanjšati porabo energije, vode in količine vseh odpadkov. Zmanjševanju količin vseh odpadkov posvečamo največ pozornosti.

Pravite, da ste usmerjeni k porabi energije in vode, zmanjševanju količine odpadkov, ločevanju odpadkov in zmanjševanju onesnaževanja okolja. Katere ukrepe ste sprejeli in kakšni so rezultati? Kaj je za vas največji okoljski izziv v podjetju?

Najmanj enkrat na mesec dokumentiramo skupno porabo vode in energije. Redno preverjamo pravilno delovanje vodnega sistema in naprav v celotnem obratu, da preprečimo nepotrebno odtekanje vode iz pip in kotličkov. Na pisoarje v straniščih smo vgradili senzorje in ventile, ki omogočajo manjši pretok vode. Nove kotličke smo nabavili z dvojnim sistemom splakovanja, kjer je poraba 3 ali 6 litrov vode na splakovanje. Postavili smo jasna navodila, kako varčevati z vodo in energijo pri uporabi določenih strojev, ki jih vsakodnevno uporabljamo.

Katerih?

V tistih delih obrata, kjer je poraba vode še posebej velika, smo vgradili ločene števce za spremljanje njene porabe in vzpostavili učinkovit sistem za nadzor morebitnega odtekanja vode iz bazenov. Goste ozaveščamo k trajnostnem ravnanju. Brisače in posteljnine zamenjujemo na njihovo željo, saj se zavedamo škodljivih učinkov na okolje, ki jih imajo čistilna in pralna sredstva v prevelikih količinah. Navodila glede pravilnega ločevanja in ravnanja z odpadki so dosegljiva in jasno razložena zaposlenim in gostom. Ločevanje odpadkov je omogočeno tako v javnih prostorih kot v sobah.

Kako je z embalažo?

V veliki meri uporabljamo embalaže, ki so primerne za recikliranje ali so biorazgradljive. Uporabljamo biorazgradljive kozarce, krožnike in jedilni pribor za enkratno uporabo. Sodelujemo z dobavitelji, ki svoje izdelke dobavljajo v novejši embalaži in se jo lahko ponovno uporabi. Imamo urejen sistem za nadzor delovanja klimatskih naprav, večina sijalk ter električnih naprav v sobah, kuhinjah in pralnicah pa je energetsko učinkovitih. Prizadevamo si, da čim večji delež živil, ki jih nabavljamo, izvira iz lokalnega okolja in je sezonsko. Goste spodbujamo k uporabi okolju prijaznega transporta. Na voljo jim je izposoja koles, električnih koles, električnih avtomobilov, spodbujamo pa jih tudi do uporabe vlaka ali avtobusa, še posebej, ko obiščejo katerega od lokalnih ponudnikov v neposredni bližini. No, omenila sem le nekaj ukrepov. Z rezultati smo zadovoljni. Tudi več gostov je okoljsko bolj ozaveščenih. Največji okoljski izziv predstavlja količina odvržene hrane, kar želimo občutno zmanjšati.

Rezultate ukrepov spremljate. Učinkovitost ravnanja z okoljem pa se redno preverja tudi z zunanjimi presojami ter s številnimi presojami s strani kupcev in drugih institucij nadzora. Kako upoštevanje standardov vpliva na vaše poslovanje?

Delujemo z naravo in ne proti njej, zato je skrb za okolje ena izmed ključnih prioritet našega delovanja. Do pred dvema letoma smo bili vključeni v ISO 14001, torej okoljski ISO standard. V prihodnje imamo v načrtu, da pridobimo enega od mednarodnih okoljskih znakov, s čimer se že aktivno ukvarjamo.

Pri wellnes postopkih uporabljate naravno, biološko, ekološko pridelano kozmetiko. Gre za kozmetiko lokalnih proizvajalcev? Kako je pakirana?

Del kozmetike, ki jo uporabljamo, prihaja iz lokalnega okolja. Uporabljamo izdelke, ki so visoko kakovostni. Kakovost je potrjena z natančnimi fizikalno-kemijskimi in mikrobiološkimi testi, saj si želimo za naše goste le najboljše. Proizvajalci, s katerimi sodelujemo, razvijajo izdelke po lastnih recepturah, v katere vgrajujejo naravne sestavine iz ekološke pridelave. Velik delež izdelkov je pakiranih v embalaži, ki je vračljiva in se jo lahko ponovno uporabi. Plastično embalažo želimo v čim večji meri ukiniti in uvesti steklo ali biorazgradljive materiale. Z namenom, da bi imeli čim večji delež lokalno pridelanih sestavin tudi v wellnessu, smo se aktivno lotili urejanja našega zeliščnega vrta. Rezultat je naš hišni čaj in drugi domači pripravki. Na njivi smo zasadili sončnice, da bomo imeli svoje olje za masaže ter v celoti prenehali z uporabo sintetičnih olj.

Kje kupujete hrano za restavracijo in koliko je lokalne oskrbne? Prihodnje leto bo Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija 2021. Se pripravljate na dogodek?

V podjetju imamo postavljeno strateško razvojno nalogo v okviru nabavne službe, da v čim večji meri nabavljamo živila iz lokalnega okolja. Glede na potrebe kompleksa, seveda to ni mogoče v celoti, a se interes ponudnikov zvišuje. Nabava izdelkov iz lokalnega okolja raste. Zavedamo se pomena kratke lokalne verige, kako vpliva na kakovost obroka, ki je postavljen na mizo. S krajšanjem poti med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša ogljični odtis na okolje. Kmetijski pridelki in izdelki pa zaradi obiranja v polni zrelosti in kratkega časa od obiranja do priprave jedi in postrežbe ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost. Gastronomski turizem se je v zadnjih letih zelo razvil in postal eden pomembnejših elementov kakovosti turistovega doživetja. Slovenija na gastronomskem področju ponuja pestro podobo različnosti. Številne tradicionalne jedi, pijače in navade so oblikovale vrsto sodobnih regionalnih značilnosti, ki jih danes predstavlja 24 gastronomskih regij. Ena izmed njih predstavlja Kozjansko, kamor sodimo tudi mi.

Vaše posebnosti?

Že zdaj imajo naši gostje enkrat tedensko kulinarični večer, kjer predstavljamo posebnosti lokalne gastronomije, prav tako so v a la carte ponudbah jedi, ki imajo pridih hrane iz lokalnega okolja. Priložnosti pa vidimo v še aktivnejšem in močnejšem povezovanju z okoliškimi ponudniki, s katerimi bi lahko uspešno pripovedovali kulinarično zgodbo, ki temelji na posebnostih hrane iz lokalnega okolja, in na vrhunskem vinu, z močno trajnostno in zeleno noto.

Občina Podčetrtek je prejemnik zlatega znaka Slovenia Green Destination. Kako je to vplivalo na vaše poslovanje?

Destinacija Podčetrtek je prejemnik zlatega znaka in Evropska destinacija odličnosti - EDEN 2019. Je primer dobre prakse s področja povezovanja deležnikov znotraj destinacije. Ta priznanja so dokaz, da vsi skupaj delamo dobro, trajnostno in v pravi smeri. Turizem dobrega počutja predstavljamo vsi deležniki znotraj destinacije, skupaj ustvarjamo edinstvena in avtentična doživetja. Prebijamo se v sam vrh evropskih destinacij, kar seveda pozitivno vpliva na naše poslovanje in promocijo. Tovrstna priznanja prinašajo koristi, a hkrati pomenijo tudi zavezo. Predstavlja priložnost in nove izzive.

Kako ste danes prišli v službo? Kako pogosto za prevoz uporabljate kolo in javni potniški promet? Kaj menite o zamisli, ki postaja v Sloveniji aktualna, da bi podjetja povrnila zaposlenim stroške prevoza na delo z javnim potniškim prometom v paketu ukrepov za zmanjšanje emisij TGP?

Prišla sem z avtom. Bi uporabljala javni potniški promet, vendar imamo v kraju, kjer sem doma, preslabe povezave in to ni izvedljivo. Zelo podpiram idejo, da greš v službo s kolesom, kjer je seveda to izvedljivo in bi kolesarila, v kolikor bi mi razmere to dopuščale. Tudi električni avtomobili se mi zdijo primerna rešitev, kar imamo pri nas v podjetju na voljo zaposleni in tudi naši gostje. Zame to ne pride v poštev, za naše goste pa je idealno, da lahko okolico raziskujejo s kolesi in tako naredijo nekaj dobrega zase in za okolje. Da bi podjetja zaposlenim povrnila stroške prevoza na delo z javnim potniških prometom se mi zdi zelo dobra ideja. To bo spodbuda k drugačnemu prihodu na delo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.