Izrazi na področju voda

V knjigi so v prvem delu izrazi na področju voda zbrani po poglavjih in po abecednem redu, navedeni so tudi ustrezni izrazi v angleščini. Tam, kjer je za en izraz več opisov, so podani vsi opisi, ki so tudi oštevilčeni. Posebej so opisani izrazi, ki se pogosto napačno uporabljajo. Knjiga je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vodami na poljudnem ter na znanstvenem in strokovnem nivoju, pa tudi prevajalcem, ki velikokrat ne najdejo ustreznega izraza pri prevodu besedila s širšega področja voda.

Avtorja: dr. Milenko Roš in dr. Mihael J. Toman
Založnik: Fit media d.o.o.
Urednik: Jože Volfand
Obseg: 128 strani
Cena: 12 EUR
(DDV je že vključen v ceno.)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Sofinanciranje spletne strani je bilo pridobljeno preko Vavčerja za digitalni marketing.