Javna uprava ni na trgu, zato ne želi sprememb

Marjan MačkošekMarjan Mačkošek, Štore Steel d.o.o.:

Za večjo učinkovitost državne uprave v Sloveniji bi morali pregledati vse zakone, podzakonske akte (uredbe, navodila, ...) in jih zmanjšati le na potreben minimum. Na ta način bi sploh omogočili, da bi se zaposleni v javni upravi lahko suvereno odločali na svojem področju in prevzemali popolno odgovornost za svoje odločitve. Tako bi preprečili sedanje stanje, ko se večina posveča le »paragrafom«, ne pa vsebini. V javni upravi so tudi ljudje, ki svoje delo opravljajo kvalitetno in kompetentno, vendar so v manjšini.

Birokratizacija je cokla razvoja in ubije vsako inovativnost ali samoiniciativo. Takšen pristop bi omogočil zmanjšanje javne uprave in povečal njeno učinkovitost. Seveda bi bilo za zaposlene potrebno uvesti tudi stimulacijo v obliki variabilnega dela. V primeru soočenja različnih legitimnih interesov bi morala prevzeti vlogo arbitra vlada oziroma od nje pooblaščena oseba. Pridobljenih pravic in privilegiranega statusa v družbi si ne želi nihče odpovedati. Javna uprava ni na trgu, zato nima volje za spremembe, ampak se vsa energija porabi za ohranjanje obstoječih privilegijev in statusa.