Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Solbiopolysy na poti iz odpadkov do energije - EOL 54

Inovativne tehnologije | Marta Petrič |
Solbiopolysy je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru 6. okvirnega programa. Pri projektu sodeluje šest evropskih partnerjev iz štirih evropskih držav. Od slovenskih partnerjev v projektu sodelujejo Čisto mesto Ptuj, d. o. o., Univerza v Novi Gorici in ZRS Bistra Ptuj. V okviru projekta razvijamo inovativno tehnologijo kombinirane uporabe deponijskega plina in sončne energije za proizvodnjo elektrike, ki jo bomo preizkusili na pilotni napravi.
Simbolična slika heliostatov
Simbolična slika heliostatov
Ob pravilni uravnoteženosti izrabe obnovljivih virov in uvajanju novih čistejših tehnologij bi lahko postopoma nadomestili uporabo fosilnih goriv z obnovljivimi viri, ki so praktično neizčrpni in lahko bistveno pripomorejo k znižanju emisij toplogrednih plinov. Zato se z namenom varovanja okolja po vsem svetu spodbuja in vodi v raziskave novih, obnovljivih virov energije. Evropska unija načrtuje povišanje deleža pridobljene energije iz obnovljivih virov energije za četrtino ter znižanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Trenutno pa v Evropi najmanj polovica porabljene energije izhaja iz uvoženih fosilnih goriv, ki so odgovorna za večino izpustov toplogrednih plinov. Trend pridobivanja energije iz obnovljenih virov se sicer iz leta v leto povečuje, vendar je ta še vedno prepočasen glede na cilje politike EU.

Mednarodni projekt Solbiopolysy (Biofuel Polygeneration System integrating MSW Landfill and Solar Energy) vključuje dve prioritetni področji politike EU: podnebne spremembe in obnovljive vire energije. Vpeljava inovativne tehnologije in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov sta glavna cilja projekta, ki na inovativen način povezuje že uveljavljene načine izrabe obnovljivih virov energije. Proizvedena bo ekološko čista energija, ki na globalni ravni znižuje emisije toplogrednih plinov.

Solarni stolp s poljem zrcal
Inovativna tehnologija Solbiopolysy bo preizkušena na pilotni napravi, postavljeni na neaktivnem komunalnem odlagališču Brstje pri Ptuju, ki je v postopku sanacije. Glavni sestavni deli naprave so solarni stolp, polje zrcal (heliostatov), reformer in motor z notranjim izgorevanjem. Solarni stolp bo visok 25 m, na njem pa bo nameščen sprejemnik sončne energije, ki skrbi za pregrevanje vodne pare in segrevanje deponijskega plina. Okoli stolpa bodo razporejena zrcala, ki bodo skrbela za usmerjanje in koncentriranje sončne energije v sprejemnik na vrhu solarnega stolpa. Zrcala bodo premična v dveh oseh, kar bo omogočalo, da se bodo med dnevom in med letom prilagajala vpadnemu kotu sončnih žarkov.

Očiščene in segrete deponijske pline v naslednjem koraku ustrezna naprava (reformer) ob reakciji s pregreto vodno paro pretvori v sintezni plin, ki je pretežno mešanica CO, CO2 in H2. Do motorja z notranjim izgorevanjem vodimo primerno mešanico deponijskega in sinteznega plina, ki služi kot biogorivo za tvorbo elektrike na generatorju. Biogorivo se v motorju pretvori v 35 % električne in 65 % toplotne energije. Poleg koriščenja elektrike je možna tudi nadgradnja sistema za izkoriščanje toplotne energije v namene ogrevanja ali hlajenja stanovanjskih hiš, poslovnih objektov, rastlinjakov itd.
Shema predvidenega delovanja pilotne naprave na odlagališču Brstje pri Ptuju
Shema predvidenega delovanja pilotne naprave na odlagališču Brstje pri Ptuju

Nov razvojni korak območja
Na lokalnem nivoju lahko predstavlja izkoriščanje tehnologije Solbiopolysy novo razvojno komponento območja. Igra pomembno izobraževalno vlogo (izobraževanje in okoljsko osveščanje otrok, odraslih, zaposlenih v institucijah, ki se ukvarjajo s problematiko deponij, energetike in okolja itd.), omogoča novo zaposlovanje, zagotavlja manjšo nevarnost eksplozij deponijskega plina, manj onesnažen zrak ter manj značilnega neprijetnega vonja za deponije. Preizkusna naprava nima predvidenih škodljivih vplivov na okolje, zdravje ljudi, lokalno dobrobit ali lokalno ekonomijo. S stališča varstva okolja je načrtovana investicija ocenjena izključno pozitivno. Onesnaževanja vodotokov in podtalnice ni, onesnaževanje ozračja pa se bo zmanjšalo. Podrobnejši podatki o sami ekonomičnosti naprave bodo znani po končani preizkusni dobi obratovanja naprave predvidoma v letu 2011. Predvidena letna proizvodnja elektrike znaša 850 MWh, kar zadostuje za oskrbo desetih gospodinjstev, ki jim bo lokalno proizvedena elektrika prvenstveno namenjena. Možna pa je tudi kasnejša nadgradnja naprave in povečanje njene kapacitete s priključitvijo bližnjega aktivnega odlagališča Gajke.

V prihodnosti pričakujemo širšo globalno uporabo tehnologije Solbiopolysy, ki lahko poleg čistejšega okolja doprinese tudi ekonomsko korist za lokalne skupnosti in podjetja (industrijo), ki bodo uporabljala tovrstno toplotno ali električno energijo oziroma se ukvarjala z njeno proizvodnjo.