Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

V Celju z nadgradnjo do štirikrat več uporabnih surovin - EOL 142

RCERO Celje | Promocija |
 
V Celju že deset let uspešno obratuje prvi slovenski regionalni center za ravnanje z odpadki RCERO Celje. Tudi po desetih letih je to sodoben center, ki gre v korak s hitrim tehnološkim razvojem in se z izboljšavami nenehno prilagaja novim okoljskim zahtevam. Ena takšnih zadnjih pridobitev je uspešno zaključena 2. faza nadgradnje tehnologije mehansko-biološke obdelave, ki omogoča, da se dodatno na posamezne frakcije presortira odpadna embalaža, ki je bila izločena iz mešanih komunalnih odpadkov, z novo tehnologijo pa se dosega tudi izjemno čistost materialov za reciklažo.
 

Simbio sortirnicaDejstvo je, da je sestava mešanih komunalnih odpadkov zelo heterogena in variira glede na izvor in letni čas. To so potrdile tudi sortirne analize odpadkov v RCERO Celje, ki so pokazale, da je med mešanimi komunalnimi odpadki še vedno okoli 30 odstotkov uporabnih frakcij embalaže. Zato so se v družbi za ravnanje z odpadki Simbio iz Celja, ki upravlja z RCERO Celje, odločili, da poiščejo rešitev, kako bi iz celotnega masnega toka izločili več reciklažnih materialov. »Zavedali smo se velikega doprinosa k ekonomski, snovni in okoljski učinkovitosti, če nam uspe uresničiti ta cilj. Zato smo v letu 2014 izdelali elaborat z naslovom Analiza upravičenosti investicije v tehnološko opremo za izločanje dodatnih količin reciklažnih materialov v RCERO Celje, ki je vključeval nadgradnjo tehnološkega procesa v objektu mehansko-biološke obdelave (MBO) in v objektu sortirnice. Na podlagi njegovih rezultatov smo se odločili za izvedbo projekta v dveh fazah,« je povedala vodja sektorja za obdelavo in odlaganje odpadkov ter investicije na Simbiu Tina Kramer.

V letih 2016 in 2017 je v sklopu prve faze začela poskusno obratovati nova mehanska linija za izločitev odpadne embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov, ki je primerna za nadaljnje sortiranje na liniji za embalažo. Ta linija omogoča, da se uporabna embalaža (PET, HDPE, PP, PS, mešana plastika, folija in tetrapak) izloči s pomočjo optičnega sortiranja in se transportira v nadaljnje postopke obdelave.

Manj sežiga, manj odlaganja, več recikliranja

Nov tehnološki postopek prve faze izločanja embalaže v MBO omogoča, da v RCERO Celje izločijo približno 8.000 ton embalaže iz mešanih komunalnih odpadkov, kar pomeni 20-odstotni delež inputa. Neposreden učinek dodatno izločene embalaže se kaže v:

zmanjšanju količine lahke frakcije za sežig v Toplarni Celje, kar predstavlja velik strošek,

zmanjšanju količine odloženih odpadkov na odlagališču in s tem prihranek dragocenega prostora na deponiji ter

povečanju izkoristka izločanja uporabnih surovin za recikliranje.

Vrednost investicije 1. faze je znašala 1,7 milijona evrov, finančna sredstva pa so zagotovile občine z najemnino po pogodbi o poslovnem najemu infrastrukture RCERO.

Analiza prihodkov in odhodkov je pokazala, da je skupni učinek na rezultat poslovanja pozitiven.

Strojno sortiranje

Sledila je 2. faza nadgradnje tehnologije v RCERO, in sicer tehnologije za dodatno izločanje reciklabilnih frakcij. Embalažo, izločeno v sklopu prve faze iz mešanih komunalnih odpadkov, je bilo potrebno dodatno presortirati na posamezne frakcije. Ker obstoječa sortirnica v RCERO ni bila sposobna sprejemati dodatnih količin, pa tudi učinkovitost sortiranja ni bila optimalna, je sledila izvedba druge faze projekta - nadgradnja tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij.

Na javnem razpisu je bila izvedba 3,7 milijona evrov vrednega projekta zaupana mednarodnemu podjetju Stadler iz Krškega, ki je znano po izdelavi tehnoloških linij za sortiranje odpadkov ter po svoji profesionalnosti, natančnosti in odzivnosti. Njihove bogate izkušnje so pripomogle, da je bila vgradnja povsem nove tehnološke opreme v obstoječi objekt sortirnice opravljena v dogovorjenih rokih. Sortirnica je tako v svoji notranjosti dobila povem novo podobo. Večji del sortiranja sedaj poteka strojno, ostala je samo še ročna kontrola.

Do 99-odstotna čistost materialov

Simbio sortirnicaIn kaj je ekipa podjetja Stadler konkretno vgradila v tej drugi fazi nadgradnje tehnologije izločanja reciklabilnih frakcij? V obstoječe gabarite sortirnice so vgradili novo strojno in tehnološko opremo – od bobnastega sita, balističnih separatorjev in optičnih izločevalcev. Strojno izločevanje materiala namreč zagotavlja bistveno večje izkoristke prostora, energije in kadrov. Poleg bistveno večjega izločanja izkoristka omogoča kar 90-odstotno čistost materiala, z ročno kontrolo pa se doseže 99-odstotno čistost materiala, seveda ob pogoju, da je tudi input odpadkov temu primeren.

Kako poteka nov tehnološki proces?

V prvi fazi se z namenskim trgalcem zagotovi odpiranje vreč ter enakomerno doziranje na tehnološko linijo. Sledi mehanska separacija materiala glede na velikost s pomočjo bobnastega sita. Iz bobnastega sita dobimo tri frakcije: <60 mm, 60-320 mm in >320 mm. Manjša frakcija gre med preostanek odpadkov, večja frakcija pa gre preko traku v sortirno kabino, kjer delavci izločijo uporabne frakcije folije, do kontejnerja za preostanek.

Srednja frakcija (60-320 mm) potuje najprej do balističnih separatorjev, kjer se material ponovno loči na dva toka.

Prvi tok materiala, ki vključuje predvsem folijo, potuje preko optičnih (NIR) separatorjev, ki strojno izločajo samo uporabne folije. Preostanek se pripelje v kontejner za preostanek, strojno izločena folija pa se pripelje v sortirno kabino, kjer pred izpadom folije v poseben kontejner poteka še ročna kontrola kvalitete.

Drugi tok materiala gre preko serije optičnih izločevalcev, ki strojno izločujejo posamezne frakcije (PET barvni, PET transparent, PP/PS, HDPE/TETRA) in le-te pripeljejo preko kontrole kvalitete v sortirni kabini v poseben zabojnik. Na koncu gre tok odpadkov, ki se ni optično izločil, še skozi magnetni separator, ki izloči magnetne kovine, in indukcijski separator, ki iz toka izloči še nemagnetne kovine. Tudi nemagnetne kovine potujejo preko ročne kontrole v sortirni kabini do posebnega zabojnika.

Ta drugi tok in nečistoče, ki so nastale pri kontroli kvalitete v sortirni kabini, pridejo na koncu do kontejnerja za preostanek.

Posamezne frakcije se zbirajo v posebnih zabojnikih – betonskih zalogovnikih. Iz njih se potem material ob izpraznitvi nariva na skupni verižni trak, ki vodi do balirne stiskalnice, ki pripravi material v obliko, primerno za oddajo in transport.

Kapaciteta nove tehnološke linije je skupaj 16.000 ton letno, pri čemer predstavlja količina optično izločenih reciklabilnih frakcij iz mešanih komunalnih odpadkov 8.000 ton/letno ter količina ločeno zbrane odpadne embalaže iz gospodinjstev 8.000 ton/letno.

Okolju prijazno in stroškovno učinkovito

V Celju tako težav z odpadki nimajo. Kot tudi ne v 24 občinah iz Savinjske regije - soinvestitoricah v projekt RCERO ter v drugih občinah, od koder vozijo odpadke v Celje. V več kot 50 občinah so se že sami prepričali, da bo v celjskem centru za odpadke njihovih občanov poskrbljeno na okolju prijazen način, skladno z vsemi strogimi predpisi in stroškovno učinkovito.

Celje je tako ponovno dokazalo, da s svojo ekipo strokovnjakov orje ledino pri iskanju najbolj optimalnih rešitev na področju ravnanja z odpadki in tako prispeva k večji učinkovitosti izločanja uporabnih surovin iz masnega toka odpadkov ter osnov krožnega gospodarstva. Pri tem ne smemo pozabiti na izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih v procesu sortiranja ter na pozitivne učinke na okolje, saj se s ponovno uporabo sekundarnih surovin zmanjšujejo nepotrebni posegi v okolje in pretirana raba neobnovljivih virov.

V družbi Simbio bodo tudi v prihodnje usmerjeni k iskanju tehnoloških rešitev, ki bodo prijazne do okolja in ljudi ter ekonomsko sprejemljive, kajti le tako bodo tudi dolgoročno učinkovite.