Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Slovenija bi lahko bila laboratorij za svet, a zaostajamo pri praksi - EOL 139

Krmiljenje in avtomatizacija |
 
Podjetje Robotina je prepoznavno po svojih izdelkih in rešitvah na področju krmiljenja in avtomatizacije. Uspešno projektirajo, razvijajo in izvajajo projekte avtomatizacije v industriji, infrastrukturi, stavbah, energetiki in še na drugih področjih. Pri tem sodelujejo s podjetji, ki sodijo med vodilna v branži. Milan Susman, direktor prodaje v Robotini, pravi, da so v zadnjem času izvedli več projektov na tujem, med drugimi v Arabian Centers v Saudovi Arabiji in v Dubaju. S krmiljenjem, ambientalno inteligenco in pametnimi omrežji dosežejo do 30 % energetskih prihrankov. Kot člani projekta Eko Smart so posebej pozorni na zmanjšanje podnebnih sprememb.
 
Milan Susman
Milan Susman

V čem je konkurenčna prednost vašega koncepta krmiljenja? Ga ves čas tudi spreminjate?

Imamo več konkurenčnih prednosti. Med drugim distribuirane krmilnike, ki med seboj sodelujejo, komunicirajo, pametne dislocirane enote/module, ki komunicirajo preko zanesljivega CAN vodila, popolno vertikalno integracijo s PC, IOS, Android in rešitvami v oblaku in HIQ Universe, naš lastni oblak, ki je dosegljiv kot SaaS (software as a service).

Pri Cybrotechu, članu skupine Robotina, ste razvili sistem strojnih in programskih komponent za avtomatizacijo, nadzor in meritve v različnih aplikacijah. Kako uspešen je krmilnik na trgu, v kateri branži je najbolj uporaben?

Krmilnik in komponente tretje generacije, lansirali smo jih poleti 2018, se zelo dobro prebijajo na trg. Naši tradicionalni kupci so navdušeni nad večjo hitrostjo, zmogljivostjo in fleksibilnostjo, pridobivamo pa tudi nove kupce. Vodilne branže so stavbe, energija, industrija. Imamo kar nekaj novih projektov custom krmiljenja.

S spremembo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz OVE se odpirajo nove možnosti za namestitev sončnih elektrarn tudi na večstanovanjskih objektih. Ali bo to spodbudilo ponovno rast fotovoltaike v Sloveniji? Kaj pomeni ta sprememba za vaše poslovanje?

Zagotovo bo to spodbudilo rast fotovoltaike in tudi celovitega sistema upravljanja z energijo. Pričakujemo, da bo končno prepoznana potreba po učinkovitem upravljanju z energijskim tokom tudi pri končnih uporabnikih, kar bo gotovo zelo povečalo prodajo HEMS in BEMS, skratka xEMS. Tu ne smemo pozabiti na HIQ Universe – naša IoT sodelovalna platforma.

Kako učinkovito se da znižati energetsko potratnost stavb? Ste v Sloveniji uspešni pri prodaji vašega znanja in storitev? Kateri zadnji projekt bi omenili in kakšni so bili prihranki?

V Robotini definiramo štiri ključne korake do prihrankov - zavedanje, krmiljenje, ambientalna inteligenca, to je zmanjšanje porabe, in pametna omrežja, mislim na premikanje porabe. Seveda je to edino mogoče z uporabo tehnologije, ki vse to izvaja avtomatsko. Prihranki so od 5 do 30 %, včasih tudi več. V zadnjem času smo izvedli več projektov, morda lahko omenim Arabian Centers v Saudovi Arabiji ali pa projekt Enova v Dubaju.

Tretje poglavje v vaši zgodbi Cybro je razvoj in uvedba Cybro III. Predstavljate ga kot prvo vertikalno integrirano rešitev, ki bo zagotavljala krmiljenje, regulacijo in uporabniški vmesnik. Kaj s tem ponujate uporabniku in za katere dejavnosti?

Gre za vertikalno integracijo od senzorja do oblaka in nazaj. Vse komponente ponujamo že nekaj časa, tako so si naše stranke uredile celovite sisteme. Naj jih naštejem le nekaj. Upravljanje z ulično razsvetljavo, polnilnice za električne avtomobile, mreža nizkoenergijskih hiš na Nizozemskem, toplotne črpalke, hoteli in še je tega. Sedaj pa prihajamo na popolnoma nov nivo storitev. Naprave, ki so zgrajene na osnovi Cybro-III, bodo priklopljene v HIQ Universe in se preko njega povezovale z vsemi drugimi sistemi.

Kako blizu ste vašemu razvojnemu cilju, da ste vodilni ponudnik pametnih in povezanih rešitev?

Tehnično zelo, poslovno pa moramo narediti še nekaj korakov.

Kaj ponuja vaš projekt Eko Smart, ki ga letos končujete, in kakšen interes je v Sloveniji za digitalno prenovo, za pametna mesta? S čim bi lahko spodbudili razvoj pametnih mest in skupnosti?

Eko Smart je eden izmed porojektov, kjer sodeluje več partnerjev in to je odlično. Slovenija je zelo napredna v konceptih in razmislekih, malo težje je to uvesti v prakso. Kajti javna naročila, okolje, omejitve niso ravno v prid hitremu uvajanju naprednih rešitev.

V programu Ekosmart ste razvili rešitve za šest projektov. Kakšna je zasnova ekosistema pametnega mesta in pametna mobilnost? Kako povezati idejo pametnega mesta s podnebnimi spremembami?

Vse, kar vpliva na zmanjšanje emisij, vpliva na zmanjšanje podnebnih sprememb. To pa je poleg ostalega eden izmed pomembnih ciljev.

Koliko je Slovenija pametna v primerjavi s podobnimi iskanji in rešitvami v svetu?

Pri snovanju smo med prvimi, pri implementaciji pa zaostajamo, kar je škoda glede na dejstvo, da bi Slovenija lahko bila laboratorij za svet.