Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 139

|
 
Ministrstvo za okolje in prostor smo vprašali, kako je z uresničitvijo zaveze iz koalicijskega sporazuma, da ne bo gradnje HE na Muri. Ministrstvo za infrastrukturo je odgovorilo na vprašanje o pripravi Celovitega nacionalnega in podnebnega načrta (NEPN).
 

Spletna stran NEPN vabi k sodelovanju

Ministrstvo za infrastrukturo je po objavi osnutka nacionalno energetskega in podnebnega načrta začelo z razpravami, ki bi naj s pripravo NEPN hkrati potekle priprave na sprejem Dolgoročne strategije. Organizirali ste prve komunikacijske delavnice, v prvi polovici leta pa načrtujete posebno spletno platformo za obveščanje deležnikov. Kaj so vsebinski, problemski poudarki komunikacijskih delavnic, kaj bo zajemala spletna platforma in katere javnosti boste vključili v posvetovanje o pripravi prihodnje energetske in podnebne politike Slovenije?

Glede posebne spletne platforme sporočamo, da je bila oblikovana spletna stran NEPN, ki deluje v okviru Portala energetika od 7. februarja 2019 in služi obveščanju o postopku priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).

Komunikacijske delavnice bodo namenjene ciljnemu posvetovanju in strokovnemu dialogu glede izpostavljenih vsebin NEPN. Potekale bodo usklajeno s Projektom LIFE CLIMATE PATH 2050 in procesom priprave Dolgoročne strategije, ki poteka pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor. Celovit nabor delavnic, njihovih tem in terminov je še v pripravi. Občasno bodo glede na namen posamezne delavnice pripravljena tudi ciljna vprašanja, glede katerih bodo zainteresirani deležniki vabljeni, da pripravijo kratke in utemeljene pisne prispevke, ki bodo javno objavljeni in bodo predstavljali tudi del vhodnih informacij za samo delavnico in izhodišče za razpravo na njej. Februarja in marca sta tako bili izvedeni 2 delavnici (1. Celovita presoja vplivov na okolje, 14. 2. 2019[1], 2. Pregled rezultatov dosedanjih strateških presoj vplivov na okolje za hidroelektrarne in vetrne elektrarne, 7. 3. 2019[2]).

4. marca 2019 smo pričeli tudi s predhodnim posvetovanjem in dialogom glede priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije, ki je potekala do 8. aprila 2019. Vljudno vabimo vse zainteresirane deležnike, tj. lokalne organe, organizacije civilne družbe, poslovno skupnost, vlagatelje in druge zadevne zainteresirane strani ter širšo javnost, da prispevajo k javnemu posvetovanju in dialogu glede osnutka NEPN s pripravo prispevkov na ciljna vprašanja. Vse informacije so dostopne prek spletne strani NEPN – Dogodki in posvetovanja: Predhodno posvetovanje in dialog[3].

Spletna stran NEPN bo namenjena obveščanju javnosti in dialogu glede NEPN in CPVO – na njej bodo javno objavljene vse informacije v povezavi s pripravo NEPN, katerih cilj bo zagotoviti obveščenost in sodelovanje javnosti. Pri tem bodo določeni razumni roki, ki bodo omogočali dovolj časa, da se obvesti javnost, da lahko sodeluje in izrazi svoje stališče. Skladno s tem vzpostavljamo podnebni in energetski dialog na več ravneh (spletna stran NEPN, komunikacijske delavnice, predhodno posvetovanje in dialog, zaključno posvetovanje in dialog), v katerem bodo lokalni organi, organizacije civilne družbe, poslovna skupnost, vlagatelji in druge zadevne zainteresirane strani ter širša javnost lahko aktivno in učinkovito sodelovali v razpravi o različnih predvidenih možnostih za prihodnjo energetsko in podnebno politiko ter prispevali v procesu priprave NEPN in njegove celovite presoje vplivov na okolje.

Posredujemo ODPRTO VABILO k sodelovanju pri pripravi Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije in izvedbi celovite presoje vplivov na okolje[4].

Razprava o odpravi koncesije za rabo Mure še ni končana

MOP je poslal v medresorsko obravnavo in usklajevanje osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega vrha do Veržeja. Ali je razprava o osnutku končana, kdaj ga bo obravnavala Vlada RS in ali bo to pomenilo, da bo Vlada uresničila zavezo iz koalicijskega sporazuma, da ne bo gradnje HE na Muri?

Osnutek Uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega vrha do Veržeja je v medresorski obravnavi. Po uskladitvi bo gradivo posredovano v nadaljnjo proceduro za obravnavo na seji Vlade RS. Ko bo vlada gradivo obravnavala, lahko predlog potrdi ali zavrne. V skladu z zakonodajo pa lahko ne glede na opisan postopek, če bi bil uspešno končan, kadarkoli kdorkoli poda novo pobudo za izdajo koncesijskega akta za rabo vode za proizvodnjo električne energije na tem območju, ki jo je treba obravnavati v skladu z zakonodajo. 


Pretekla vprašanja in odgovori