Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 129/130

|
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo vprašali, zakaj zamujajo razpisi za financiranje programov razvoja podeželja in kaj so se dogovorili ministri na evropskem sestanku o novi skupni kmetijski politiki.
 

Sloveniji manj za kmetijstvo iz EU, prizadeto bo podeželje

traktor-shutterstock_761708707
Minister se je nedavno udeležil seje sveta kmetijskih ministrov o novi skupni kmetijski politiki in ogroženosti čebel. O čem so ministri približali stališča in ali so točne informacije, da bodo kmetijstvu v novem proračunu namenili manj sredstev? Kaj bi to pomenilo za Slovenijo?

Evropska komisija je 2. maja 2018 sprejela predlog večletnega finančnega okvira za obdobje 2021-2027 v višini 1.135 milijard EUR (stalne cene 2018) oziroma 1.279 milijard v tekočih cenah. Komisija je kljub izpadu prihodkov zaradi brexita predlagala večji obseg večletnega finančnega okvira kot v sedanji perspektivi. Opazno se povečujejo sredstva za migracije, varovanje zunanje meje in varnost. Na področju varovanja zunanjih meja naj bi prišlo do pomembne krepitve kapacitet evropske mejne in obalne straže. Na področju obrambe se sredstva namenjajo raziskavam in spodbujanju evropske obrambne industrije. Povečujejo se tudi sredstva za programe na področju raziskav, digitalizacije in mobilnosti mladih (Erasmus).

Do največjega padca sredstev je prišlo na področju skupne kmetijske politike. Evropska komisija je za SKP predlagala sredstva v skupni višini 365 milijard EUR (324,3 milijard EUR v cenah 2018), od tega 286,2 milijard za neposredna plačila in tržno cenovne ukrepe (254,2 milijard EUR v cenah 2018) ter 78,6 milijard za razvoj podeželja (70 milijard EUR v cenah 2018). Na ravni EU v primerjavi s sedanjim obdobjem to pomeni znižanje obsega sredstev za SKP za 5%. V zakonodajnih predlogih reforme Skupne kmetijske politike so že vključene tudi nacionalne ovojnice sredstev SKP, torej razdelitev sredstev EU po posameznih državah članicah. Evropska komisija za Slovenijo za prihodnje sedemletno proračunsko obdobje predlaga sredstva v višini 903 milijone EUR (oz. 803 milijonov EUR v cenah 2018) za neposredna plačila, 38,5 milijonov EUR za programe v čebelarstvu ter vinogradništvu (34,2 milijona EUR v cenah 2018) ter 716 milijonov EUR za politiko razvoja podeželja (636,1 milijonov EUR v cenah 2018). Skupno sredstva znesejo 1.657 milijarde EUR za sedemletno obdobje (1.473,1 milijarde EUR v cenah 2018).

Po predlogu Komisije bi se sredstva SKP, namenjena Sloveniji, glede na sedanje obdobje znižala za 3,9 % za neposredna plačila in ukrepe za vinogradništvo ter skoraj 15 % za področje razvoja podeželja (izraženo v tekočih cenah). Znižanje sredstev, zlasti za področje razvoja podeželja, je za Slovenijo previsoko in ne odraža ambicij reforme SKP, saj ne zagotavlja doseganja ciljev na področju kmetijstva. Glede na pomen čebelarstva v Sloveniji je pozitivno povečanje nacionalne ovojnice za financiranje čebelarskega programa s sedanjih 383 tisoč EUR letno na okoli 650 tisoč EUR, za kar si je Slovenija posebej prizadevala.

Slovenija meni, da predlagan obseg proračunskih sredstev za izvajanje SKP ne odraža ambicioznih ciljev reforme. Zlasti znižanje sredstev za razvoj podeželja ocenjujemo kritično, ker ta politika predstavlja razvojno komponento SKP, ključno prispeva k naslavljanju okoljskih in podnebnih problemov ter prispeva k razvoju/ohranjanju vitalnega podeželja. Republika Slovenija tudi ne more podpreti zvišanja stopenj nacionalnega sofinanciranja ter predlaganih rešitev za poenotenje višine neposrednih plačil na hektar med državami članicami (t.i. zunanja konvergenca).

Objava razpisa zamuja zaradi podrejenih predpisov

Ministrstvo zamuja z objavo javnega razpisa za podporo skupinam in organizacijam, potencialnim upravičencem do sredstev iz naslova Program razvoja podeželja 2014 – 2020. Zakaj zamuda in kaj to pomeni za možnost črpanja sredstev? Ali bodo sredstva na razpolago za črpanje šele v letu 2019?

V skladu s terminskim načrtom objave javnih razpisov, ki je bil objavljen 15. 6. 2018 (tudi na spletnih straneh MKGP - http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/9986/), je objava javnega razpisa v okviru ukrepa 9 "Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, ki delujejo v kmetijskem in gozdarskem sektorju", predvidena v novembru letos. Zamuda je nastala zaradi zamude pri pripravi podrejenih predpisov, potrebnih za izvajanje tega ukrepa. Posledično bo sredstva iz naslova tega ukrepa možno črpati v letu 2019. 

Pretekla vprašanja in odgovori