Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 111/112

|
 
Ministrstvo za okolje in prostor smo povprašali, ali je že znan medresorski dogovor o plačilu letnega nadomestila za tiste voznike, ki ne bodo imeli potrdila o razgradnji izrabljenega vozila. Drugo vprašanje se je nanašalo na slovensko prilagajanje podnebnim spremembam.
 

Dokument o podnebnih spremembah v decembru

V septembru je vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za prilagajanje podnebnim spremembam. Ali bo naloga skupine tudi priprava slovenskega programa prilagajanja podnebnim spremembam na podlagi pariškega sporazuma in kdaj je predviden sprejem takšnega usklajenega programa?

Medresorska delovna skupina za prilagajanje ima, kot je zapisano v sklepu o ustanovitvi, za nalogo tudi »sodelovanje pri pripravi in izvajanju strateških in izvedbenih dokumentov s področja prilagajanja podnebnim spremembam«.

Prvi osnutek dolgoročnega strateškega dokumenta s področja prilagajanja podnebnim spremembam z naslovom »Dolgoročni nacionalni strateški okvir za prilagajanje podnebnim spremembam z usmeritvami za ukrepe v srednjeročnem obdobju« je že bil posredovan resorjem v prvi pregled in dopolnitve, predvidena je tudi javna obravnava dokumenta.

Sprejem dolgoročnega strateškega dokumenta s področja prilagajanja podnebnim spremembam je del »Akcijskega načrta za izpolnitev predhodne pogojenosti za koriščenje evropskih sredstev v okviru 5. tematskega cilja OP EKP 2014-2020«, kjer je postavljen rok za sprejem dokumenta december 2016.

Predlog zakona, ki bo določil obveznost do IMV, še ni usklajen

Ministrica je v intervjuju za revijo EOL dejala, da se dokončna ureditev več let nerešenega problema na področju izrabljenih motornih vozil že medresorsko usklajuje. Za izrabljena vozila, pri katerih vozniki ne bodo imeli potrdila o razgradnji, bodo morali plačati letno nadomestilo. Je končni dogovor sprejet?

Predlog zakona še ni medresorsko usklajen, zato več informacij v zvezi s tem še ne moremo podati.

Pretekla vprašanja in odgovori