Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 100

|
 
V tokratni rubriki Vi vprašujete, ministrstvo odgovarja sodelujeta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo. MOP je odgovoril na vprašane o problemih gorskega kolesarstva in o položaju nevladnih okoljskih organizacij, Ministrstvo za infrastrukturo pa o tem, ali bo sprejeta nova metodologija za izvedbo energetskih pregledov.
 

Medresorska delovna skupina bo uskladila zakonodajo

Problem gorskega kolesarjenja je ponovno v ospredju javnosti po odpovedi dela gorskokolesarskega maratona v TNP – primer Soča Outdoor Festival (SOF). Spremembe zakona o ohranjanju narave so, tako kaže, še bolj opozorile na neustreznost zakonodaje, ki zdaj otežuje razvoj kolesarjenja. To ni pomembno le za trajnostni razvoj turizma, pač pa tudi za razvoj kolesarstva kot množične športne rekreacije (zdravje). Zakaj še ni začela z delom medresorska skupina, ki bi jo vodil MGRT, MOP pa je že večkrat predlagal njeno ustanovitev z različnimi zainteresiranimi partnerji?

Zakon o ohranjanju narave (ZON), je bil v preteklem letu glede vožnje v naravnem okolju spremenjen in usklajen v prid kolesarjev, saj je v njem po novem omogočena vožnja s kolesi po utrjenih poteh. Predpisi, ki urejajo zavarovana območja, lahko te zadeve uredijo drugače - tak je primer Zakona o Triglavskem narodnem parku. Glede planinskih poti ostajajo v veljavi določbe Zakona o planinskih poteh, glede vožnje po gozdnih prometnicah pa določbe Zakona o gozdovih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) - na predlog Ministrstva za okolje in prostor (MOP) - ustanavlja medresorsko delovno skupino. Skupina, ki jo bo vodil MGRT, bo sestavljena iz predstavnikov ministrstev pristojnih za zdravstvo, šport, varstvo narave, prostor, kmetijstvo in gozdarstvo ter pravosodje, RRA-jev in nevladnih organizacij.

Cilj medresorske delovne skupine bo predvidoma predvsem ureditev in uskladitev obstoječih zakonodajnih aktov in določitev nalog posameznih ministrstev in drugih zainteresiranih partnerjev pri tem, ureditev vprašanja odgovornosti lastnikov zemljišč pri morebitnih škodnih dogodkih in izboljšanje razumevanja kaj je in kaj ni gorsko kolesarstvo.

MOP je dva predstavnika v delovno skupino že imenovalo, enako vsa druga ministrstva.

S predstavniki nevladnih organizacij pogovori spet septembra

Ministrica za okolje se je srečala s predstavniki nevladnih okoljskih organizacij, ki so želele opozoriti na njihove finančne težave. Kakšni so bili dogovori?

Ministrica se je seznanila s predlogi NVO glede ureditve sistemskega financiranja. Dogovor je bil, da se dodatno medresorsko preučijo določeni ukrepi. Ponoven sestanek nato sledi v septembru.

Metodologija bo znana jeseni

MOP je leta 2007 sprejel Metodologijo izvedbe energetskih pregledov, ki postaja s prvimi pregledi zelo aktualna. Še posebej zato, ker leti nanjo več kritik glede nekaterih specifičnih opredelitev, bila pa je pripravljena že pred leti. Ali se morebiti pripravlja aktualizirana metodologija?

Metodologija bo sprejeta jeseni 2015. Vsebina je določena v drugem odstavku 354. člena EZ-1. Metodologija bo vsekakor slonela na družini standardov SIST EN 16247.

Pretekla vprašanja in odgovori