Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 98

|
 
V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor objavljamo odgovore na aktualna vprašanja podjetij, ustanov, bralcev in revije EOL. Tokrat je MOP odgovoril na vprašanje, kako bo s sredstvi v primeru, če v Novem mestu ne bodo zgradili II. faze Centra za ravnanje z odpadki, o sanaciji odlagališča na Dravskem polju in o zamudi pri pripravi osnutka Uredbe o odpadni EEO. Odgovor o CEROD-u objavljamo v članku, kjer objavljamo več mnenj o zapletu, ki je nastala ob prekinitvi gradnje. Vprašanje o Uredbi OEEO smo poslali pred 17. aprilom 2015.
 

Sanacija bo trajala tri leta

Kakšen je končni dogovor glede sanacije odloženih gum na Dravskem polju, kako bo potekala sanacija gramozne jame in kako bo sankcionirana odgovornost podjetja Albin Promotion, ki je povzročil problem? Kako to, da številni inšpekcijski pregledi niso pripomogli k hitrejši rešitvi problema?

Ministrstvo za okolje in prostor si prizadeva, da bo sanacija stekla v najkrajšem možnem času. Inšpekcija za okolje in naravo je zahtevala, da podjetnik odstrani gume na površini na načinm, kot to opredeljuje Zakon o splošnem upravnem postopku. Izdana je bila inšpekcijska odločba in sklep o dovolitvi izvršbe. Kljub pritožbi in upravnem sporu sta oba upravna akta potrjena. Žal pa ju zavezanec ni spoštoval, zato je inšpekcija pristopila k izvajanju izvršbe. Hitrost izvršbe je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev. Vsi stroški, ki se izterjajo od zavezanca oziroma jih plača prostovoljno, se vrnejo nazaj v integralni proračun. Obseg izvršbe je odvisen od vsakoletnih proračunskih sredstev, ki so temu namenjene. Odvoz gum in s tem sanacija zemljišča bo izvedena približno v treh letih od takrat, ko bodo zagotovljena zadostna sredstva.

Razprava o osnutku Uredbe o OEEO se je začela

Pri prenosu sprememb uredbe o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo v slovensko zakonodajo je zamuda. Kdaj bo pripravljen osnutek za javno razpravo in kje se pojavlja največ težav pri ravnanju z OEEO v Sloveniji?

Ministrstvo za okolje in prostor je 17. aprila 2015 pričelo s postopkom javne obravnave osnutka Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi. Osnutek uredbe, skupaj z vabilom za posredovanje pripomb in predlogov javnosti k osnutku, se nahaja na naslednji spletni strani MOP: http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/5959/ba01cf994b15c40d0b4eb07bbe07cda3/

Pretekla vprašanja in odgovori