Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Izkoristite prednosti Zelenega omrežja - EOL 82/83

Zeleno omrežje |
 
Zeleno omrežje omogoča živahno izmenjavo okoljskih informacij in dobrih praks v Sloveniji. V njem so vključena podjetja, občine, šole in druge organizacije. Osrednje vozlišče teh informacij je specializirana revija EOL in spletni portal www.zelenaslovenija.si. O prednostih Zelenega omrežja je spregovorila vodja Tanja Pangerl.
 
Tanja Pangerl; foto: Boštjan Čadej
Tanja Pangerl; foto: Boštjan Čadej

Kakšno je poslanstvo Zelenega omrežja?

V gospodarstvu in v javnem sektorju je vse več premikov k trajnostnemu razvoju, poslanstvo Zelenega omrežja pa je, da te prakse ne ostanejo skrite, ampak se komunicirajo in povezujejo. Precej zelenih projektov in okoljskih rešitev je v okviru Zelenega omrežja dobilo svojo prepoznavnost v slovenskem prostoru. Zeleno omrežje tako daje priložnost za komuniciranje o okoljskih in trajnostnih temah, ki bi sicer bile spregledane. Člani omrežja lahko večkrat letno brezplačno v posebni rubriki v reviji EOL objavijo krajše strokovne novice, skupaj s fotografijo, vsaj enkrat letno pa se v reviji izpostavijo tudi z logotipom. Drugi vidik poslanstva Zelenega omrežja pa je redno prejemanje tiskane revije EOL. Članom Zelenega omrežja nudimo precejšnje popuste na vse storitve in produkte Zelene Slovenije (www.zelenaslovenija.si). V prihodnje želimo člane Zelenega omrežja še pogosteje informirati o novostih na področju trajnostnega razvoja v Sloveniji in Evropi.

Kdo in kako lahko postane del Zelenega omrežja?

Včlanijo se lahko podjetja, šole, inštituti in drugi, pomembno je le, da ima status pravne osebe. Ena izmed ključnih prednosti članstva je redno prejemanje revije EOL, tistim pa, ki so zainteresirani za izmenjavo informacij, pa dodatno odpiramo specializirano komunikacijsko platformo.

Kakšni so prihodnji načrti Zelenega omrežja?

V prihodnje želimo člane Zelenega omrežja še bolj povezovati. Opazili smo namreč, da bi se lahko med podjetji, inštitucijami in drugimi subjekti spletle marsikatere sinergijske povezave, kar bi bilo v teh časih še posebej koristno. Vsi po vrsti namreč iščemo poti za dodatno racionalizacijo, hkrati pa za nove razvojne priložnosti.

Mnenja članov Zelenega omrežja

Primož Primožič
Primož Primožič

Primož Primožič, Aerodrom Ljubljana: Povezovanje dobrih okoljskih in trajnostnih praks se nam zdi zelo pomembno. To pomeni za nas priložnost za izboljšave na področju varovanja okolja in Zeleno omrežje je primeren medij za tovrstno sodelovanje. Tudi za naše podjetje predstavlja pomemben medij za predstavitev naših okoljskih praks in rešitev v reviji EOL. Zeleno omrežje nam prinaša različne koristi, s čimer smo zelo zadovoljni. Predvsem bi izpostavil revijo EOL s svojo aktualnostjo in strokovnostjo ter spletni portal Zelena Slovenija, ki nas stalno obvešča o novostih. Lahko pa bi Zeleno omrežje morda ponudilo storitev stalnega obveščanja o osnutkih in spremembah zakonodaje v obliki opozoril preko e-pošte. Prav tako pri predstavitvi dobrih praks včasih pogrešamo bolj poglobljeni ''case study'' in kako so posamezni oddelki podjetij vpeti v projekte.

Mirjam Fain
Mirjam Fain

Mirjam Fain, tiskarna Medium: Vsi vemo, da je trenutno stanje v Sloveniji nenaklonjeno rešitvam, ki ne prinesejo takojšnjega finančnega uspeha. Trajnostni razvoj in okoljske rešitve pa v večini primerov nimajo takojšnjega finančnega učinka. Torej si po mnenju naše države večinoma ne »zaslužijo« spodbud. Zato je pomembno, da obstajajo združenja enako mislečih, katerih skupni cilj je »preživetje« – tako na trgu, kar omogočajo nove inovativne rešitve in pristopi, kot tudi na našem planetu, ki smo ga in ga še vedno močno obremenjujemo in uničujemo. V reviji EOL predstavljamo naše novosti na okoljskem področju. Zdi se nam pomembno, da se predstavimo krogu enako mislečih podjetij. S tem naše dobre prakse lahko prenesejo v svoje prakse, mi pa ohranjamo konkurenčno prednost na našem področju.

Tamara Valenčič
Tamara Valenčič

Tamara Valenčič, Si.mobil: Družbena odgovornost je del Si.mobilove kulture. Projekte iz različnih področij, tudi okoljske, izvajamo že vrsto let. Zaznamuje jih inovativnost v pristopu in predanost naših sodelavcev. Odgovornost je namreč tudi ena izmed temeljnih kompetenc sodelavcev in tako globoko vpeta v jedro poslovanja. Naši sodelavci so najpomembnejši ambasadorji odgovornih aktivnosti, ki jih z veseljem delimo interno na Si.mobilu, primere dobrih praks pa vedno z veseljem prenesemo tudi eksterni javnosti na različnih dogodkih. Prednost Zelenega omrežja vidimo predvsem v tem, da kot edini v Sloveniji skrbi za specializirano strokovno revijo s področja okolja, kar nedvomno pripomore k bolj učinkovitemu poznavanju aktivnosti drugih podjetij. Enako lahko trdimo za portal zelenaslovenija.si, spodbudno pa je tudi dejstvo vključevanja mladih prek okoljskih projektov. Potencialno dodano vrednost Zelenega omrežja vidimo v možnosti izmenjave izkušenj podjetij prek njihovih že vzpostavljenih simpozijev ali izobraževanj za trajnostni razvoj.

Irena Posavec
Irena Posavec

Irena Posavec, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja, Šolski center Celje: Ob pričetku izvajanja popolnoma novega srednješolskega programa okoljevarstveni tehnik pred sedmimi leti smo bili zelo v skrbeh, kako bomo lahko dovolj strokovno podali vse vsebine programa. Brez pomoči Fit medie, gospoda Jožeta Volfanda in Zelenega omrežja ne bi bili tako uspešni. Letos smo imeli v programu celo omejitev. Zeleno omrežje s seminarji in revijo EOL nam nudi najaktualnejše informacije o dogajanjih na državnem nivoju in številne strokovne vsebine, ki jih učitelji uporabljajo tudi pri pouku. Za nas, ki nismo v gospodarstvu, so posebno zanimivi intervjuji s predstavniki različnih podjetij. V okviru Zelene Slovenije se pripravljajo in izdajajo strokovna gradiva in učbeniki za naš program, kar je edinstveno v našem izobraževalnem sistemu. Veseli smo tudi objave naših člankov v reviji EOL. Z njimi dosegamo prepoznavnost programa okoljevarstveni tehnik v gospodarstvu.