Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Vi sprašujete, ministrstvo odgovarja - EOL 71-72

Odgovarja Ministrstva za okolje in prostor

1. Na področju izdelave ocen odpadkov manjka področje, ki ga je opredeljevala prejšnja zakonodaja o odpadkih, ki sedaj ne velja več. V sedanji uredbi o odpadkih oz v uredbi o odlaganju odpadkov niso opredeljeni pogoji za pooblaščene osebe, ki lahko izdelujejo ocene odpadkov. Zaradi tega se pojavlja problem pri izbiri izvajalcev - izdelovalcev ocen odpadkov. Kdaj bo na voljo predpis oz ali bo v javni obravnavi osnutek predpisa, ki bo urejeval to področje?
2. Na Gospodarski zbornici je bil že predstavljen osnutek spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov s strani predstavnika MKO. Kdaj bo dan osnutek v javno obravnavo?


Odgovora:
1. Osnutek Pravilnika o izdelovanju ocene odpadkov in sortirni analizi je že bil v javni in medresorski obravnavi. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je iz medresorske obravnave dobilo nekatere pripombe, ki jih še usklajujemo. Pričakujemo, da bo pravilnik lahko uveljavljen jeseni 2012.
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je po predstavitvi osnutka Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja na Gospodarski zbornici Slovenije nadaljevalo z delom in pripravilo predlog dokončnega besedila uredbe, s katero bi bila nadomeščena veljavna uredba.
Ministrstvo je v skladu s programom Vlade RS za zmanjševanje administrativnih ovir zavezano k zmanjševanju administrativnih ovir in bremen. Trenutno proučujemo možnost, da bi tudi v primeru urejanja emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja popravili nekatera določila in popravke vnesti v besedilo nove uredbe.