Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Zgovorna lestvica o uspehu - EOL 69-70

Razlike med občinami | Leon Behin |
 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo seznam občin glede na njihovo uspešno ravnanje s komunalnimi odpadki. Lestvica o uspehu je zgovorna.
 

--------------
Delež ločeno zbranih frakcij
Delež odloženih komunalnih odpadkov
Odloženi komunalni odpadki na prebivalca
Zbrani komunalni odpadki na prebivalca

--------------

Delež ločeno zbranih frakcij

Občina(%)
Log-Dragomer, Vrhnika nad 70
Borovnica, Domžale, Kostel, Kranj, Lukovica, Mengeš, Miklavž na Dravskem polju, Moravče, Naklo, Šenčur, Trzin 69-60
Braslovče, Cerklje na Gorenjskem, Divača, Dobje, Dobrna, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Hoče-Slivnica, Hrpelje-Kozina, Jezersko, Komen, Krško, Lenart, Logatec, Pivka, Sežana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Tabor, Velenje, Žiri 59-50
Benedikt, Bistrica ob Sotli, Bled, Brezovica, Celje, Cerknica, Cerkvenjak, Dobrepolje, Grosuplje, Idrija, Kamnik, Kidričevo, Kočevje, Komenda, Kozje, Ljubljana, Loška dolina, Makole, Maribor, Miren-Kostanjevica, Mokronog-Trebelno, Nova Gorica, Ormož, Podčetrtek, Podlehnik, Polzela, Postojna, Prebold, Preddvor, Ptuj, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Šentjur, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Štore, Tržič, Vojnik, Vransko, Žalec, Železniki 49-40
Apače, Beltinci, Bloke, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cerkno, Destrnik, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dornava, Grad, Hajdina, Hodoš, Ig, Ivančna Gorica, Izola, Kanal, Kobarid, Kostanjevica na Krki, Kranjska Gora, Križevci, Kungota, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Markovci, Metlika, Mirna, Murska Sobota, Oplotnica, Piran, Poljčane, Radeče, Radovljica, Ruše, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentilj, Škofljica, Šmartno ob Paki, Tolmin, Trebnje, Trnovska vas, Velike Lašče, Veržej, Videm, Vipava, Vodice, Žirovnica 39-30
Ajdovščina, Cankova, Dobrovnik, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Horjul, Hrastnik, Jesenice, Juršinci, Kobilje, Koper, Kuzma, Laško, Lendava, Loški Potok, Medvode, Moravske Toplice, Mozirje, Novo mesto, Odranci, Pesnica, Puconci, Rače-Fram, Radenci, Rečica ob Savinji, Renče-Vogrsko, Ribnica, Rogašovci, Selnica ob Dravi, Sevnica, Sodražica, Starše, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šempeter-Vrtojba, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Tišina, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Zavrč, Zreče 29-20
Cirkulane, Črenšovci, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Ilirska Bistrica, Litija, Mislinja, Nazarje, Podvelka, Radlje ob Dravi, Semič, Slovenj Gradec, Straža, Turnišče, Vitanje, Žetale 19-15
Črna na Koroškem, Dravograd, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mežica, Mirna Peč, Prevalje, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Solčava, Šentjernej, Velika Polana, Vuzenica, Žužemberk 14-10
Muta, Škocjan 9-5
Osilnica 4

Na vrh

Delež odloženih komunalnih odpadkov

Občina(%)
Cerkno, Velenje pod 20
Log-Dragomer, Polzela, Šoštanj, Vojnik, Vrhnika, Žetale 21-30
Borovnica, Celje, Domžale, Gornji Grad, Maribor, Mengeš, Naklo, Nazarje, Prebold, Ptuj, Šentjur, Šmartno ob Paki, Štore, Tabor, Trzin, Vransko, Žalec 31-40
Benedikt, Braslovče, Dobrna, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Hoče-Slivnica, Jezersko, Komenda, Krško, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Lukovica, Makole, Mozirje, Murska Sobota, Osilnica, Pivka, Poljčane, Preddvor, Rače-Fram, Rečica ob Savinji, Ruše, Solčava, Starše, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Šenčur, Žiri 41-50
Bistrica ob Sotli, Bled, Cerklje na Gorenjskem, Cerkvenjak, Divača, Dobje, Hrpelje-Kozina, Kamnik, Komen, Kostel, Kozje, Kungota, Logatec, Metlika, Moravče, Oplotnica, Ormož, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Sežana, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sveta Ana, Sveti Andraž v Slov. goricah, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Vipava 51-55
Brežice, Cerknica, Črnomelj, Destrnik, Kidričevo, Kočevje, Koper, Kostanjevica na Krki, Lenart, Loška dolina, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Novo mesto, Pesnica, Postojna, Razkrižje, Sevnica, Šentilj, Trnovska vas, Železniki 66-60
Apače, Bloke, Bovec, Brezovica, Dobrepolje, Hajdina, Kobarid, Ljubljana, Majšperk, Moravske Toplice, Piran, Semič, Središče ob Dravi, Straža, Sveti Tomaž, Tržič 61-65
Ajdovščina, Bohinj, Dolenjske Toplice, Gornja Radgona, Hodoš, Ivančna Gorica, Juršinci, Kobilje, Križevci, Lendava, Ljutomer, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Radeče, Radenci, Radovljica, Selnica ob Dravi, Šalovci, Škocjan, Šmarješke Toplice, Tolmin, Turnišče, Veržej, Zavrč, Zreče, Žužemberk 66-70
Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Dol pri Ljubljani, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hrastnik, Ig, Izola, Kuzma, Loški Potok, Nova Gorica, Odranci, Puconci, Ribnica, Rogašovci, Šentjernej, Škofljica, Trbovlje, Trebnje, Velika Polana, Velike Lašče, Vitanje, Vodice, Zagorje ob Savi 71-75
Brda, Cirkulane,, Dobrova-Polhov Gradec, Gornji Petrovci, Grad, Grosuplje, Jesenice, Kranjska Gora, Medvode, Mirna, Sodražica, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šempeter-Vrtojba, Tišina, Žirovnica 76-80
Horjul, Kanal, Litija, Miren-Kostanjevica, Mislinja, Renče-Vogrsko, Slovenj Gradec, Šentrupert, Šmartno pri Litiji 81-85
Dravograd, Prevalje, Videm 86-90
Črna na Koroškem, Ilirska Bistrica, Laško, Mežica, Podlehnik, Ravne na Koroškem 91-95
Idrija, Kranj, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica 104-124

Na vrh

Odloženi komunalni odpadki na prebivalca

Občina(kg)
Benedikt, Cerkno, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dobje, Gorenja vas-Poljane, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Jezersko, Juršinci, Luče, Makole, Markovci, Mirna, Osilnica, Podlehnik, Polzela, Preddvor, Rogatec, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šalovci, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje, Videm, Vitanje, Vojnik, Vransko, Vrhnika, Zavrč 43-100
Bistrica ob Sotli, Bloke, Borovnica, Braslovče, Cerknica, Divača, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Gorje, Grad, Hajdina, Hoče-Slivnica, Hodoš, Kobilje, Komen, Kostel, Kozje, Kuzma, Ljubno, Log-Dragomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Mengeš, Mirna Peč, Moravče, Mozirje, Naklo, Nazarje, Ormož, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Poljčane, Prebold, Puconci, Rače-Fram, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogašovci, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Solčava, Središče ob Dravi, Starše, Šenčur, Šentilj, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Trnovska vas, Turnišče, Žalec, Železniki, Žetale, Žiri 101-150
Apače, Beltinci, Brezovica, Brežice, Cankova, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črenšovci, Črnomelj, Dobrepolje, Dobrna, Dolenjske Toplice, Domžale, Hrpelje-Kozina, Kidričevo, Kočevje, Komenda, Kostanjevica na Krki, Križevci, Kungota, Lenart, Lendava, Ljutomer, Logatec, Lukovica, Maribor, Metlika, Miklavž na Dravskem polju, Mokronog-Trebelno, Oplotnica, Ptuj, Radeče, Ribnica, Ruše, Semič, Sevnica, Sežana, Slovenske Konjice, Straža, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentjernej, Škofja Loka, Šmarješke Toplice, Šmartno pri Litiji, Tišina, Tržič, Velika Polana, Velike Lašče, Veržej, Vipava 151-200
Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dravograd, Gornja Radgona, Ivančna Gorica, Krško, Loški Potok, Postojna, Radovljica, Sodražica, Tolmin, Trebnje Moravske Toplice, Zagorje ob Savi, Zreče, Žužemberk 201-222
Bled, Bohinj, Črna na Koroškem, Horjul, Hrastnik, Ig, Kamnik, Kobarid, Koper, Mežica, Murska Sobota, Novo mesto, Odranci, Prevalje, Radenci, Šentrupert, Škocjan, Škofljica, Vodice, Žirovnica 223-250
Ajdovščina, Grosuplje, Jesenice, Kanal, Litija, Ljubljana, Medvode, Mislinja, Piran, Trbovlje, Trzin 251-300
Bovec, Brda, Ilirska Bistrica, Izola, Kranj, Muta, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Slovenj Gradec 301-350
Idrija, Kranjska Gora, Laško, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Vuzenica 351-400
Ribnica na Pohorju 435
Šempeter-Vrtojba 465

Na vrh

Zbrani komunalni odpadki na prebivalca

Občinakg
Cirkulane, Gornji Petrovci, Grad, Juršinci, Kuzma, Mirna, Podlehnik, Rogatec, Sveti Tomaž, Šalovci, Videm, Vitanje, Zavrč pod 150
Benedikt, Bistrica ob Sotli, Cerkvenjak, Destrnik, Dobje, Dobrovnik, Dornava, Duplek, Gorenja vas-Poljane, Gorišnica, Hajdina, Jezersko, Kobilje, Kozje, Majšperk, Markovci, Osilnica, Preddvor, Puconci, Razkrižje, Rogašovci, Selnica ob Dravi, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slov. goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Trnovska vas 151-200
Apače, Beltinci, Bloke, Braslovče, Cerknica, Cerkno, Črenšovci, Hodoš, Komen, Kostel, Križevci, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Lovrenc na Pohorju, Luče, Makole, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Ormož, Pesnica, Podčetrtek, Rače-Fram, Središče ob Dravi, Starše, Straža, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šentilj, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šmartno pri Litiji, Tabor, Tišina, Tržič, Turnišče, Velika Polana, Železniki, Žiri 201-250
Cankova, Cerklje na Gorenjskem, Črna na Koroškem, Divača, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Idrija, Kočevje, Lendava, Logatec, Loški Potok, Mežica, Miklavž na Dravskem polju, Moravče, Mozirje, Muta, Naklo, Nazarje, Oplotnica, Poljčane, Polzela, Prevalje, Radeče, Ribnica, Rogaška Slatina, Semič, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sodražica, Šenčur, Šentjur, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Trebnje, Velike Lašče, Veržej, Vojnik, Vransko, Zagore ob Savi 251-300
Bohinj, Brezovica, Brežice, Črnomelj, Dobrepolje, Dobrna, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Horjul, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ig, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Kidričevo, Kobarid, Kostanjevica na Krki, Kranj, Kungota, Lenart, Litija, Medvode, Metlika, Mislinja, Moravske Toplice, Odranci, Pivka, Podvelka, Prebold, Radenci, Radlje ob Dravi, Radovljica, Rečica ob Savinji, Ruše, Sevnica, Škocjan, Škofja Loka, Škofljica, Štore, Tolmin, Velenje, Vipava, Vodice, Vrhnika, Vuzenica, Zreče, Žirovnica, Žužemberk 301-350
Ajdovščina, Borovnica, Brda, Grosuplje, Jesenice, Kanal, Komenda, Laško, Novo mesto, Postojna, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Trbovlje, Žalec, Žetale 351-400
Kamnik, Koper, Ljubljana, Log-Dragomer, Lukovica, Maribor ,Mengeš 401-450
Bled, Domžale, Izola, Kranjska Gora, Miren-Kostanjevica, Murska Sobota, Piran, Ptuj 451-500
Bovec, Celje, Krško, Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba 501-600
Trzin 681

Na vrh