Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Toplotna izolativnost in mehanska trdnost stiropora uporabna v več panogah - EOL 131

Embalaža iz stiropora | Tanja Pangerl |
 
Stiropor je trenutno eden izmed najbolj zaželenih in učinkovitih materialov za zaščito izdelkov, kot so gospodinjski aparati, med transportom. Njegova poraba naj bi naraščala. Visoki stroški logistike za dobavo zaščitne embalaže v preteklosti so tudi slovenskega proizvajalca gospodinjskih aparatov Gorenje vodili do ustanovitve podjetja z lastno proizvodnjo stiroporne embalaže. Mirko Rožanc, direktor Gorenje I.P.C., d.o.o., pravi, da je v ospredju načrtovanja stiroporne embalaže njena zaščitna uporabna vrednost pred mehanskimi poškodbami naprav pri transportu, zato posebna kreativnost ni možna. Razvoj embalaže poteka sočasno z razvojem izdelkov. Pozornost posvečajo nenehni optimizaciji v proizvodnem procesu pri uporabi virov, ves odpadni stiropor, ki nastane v okviru Gorenja, tudi reciklirajo. Pri novih embalažah pa lahko uporabijo le 10 % recikliranega stiropora.
 
Mirko Rožanc
Mirko Rožanc

Ste 100-odstotni dobavitelj embalaže iz stiropora oziroma ekspandiranega polistirena (EPS) za vse proizvodne programe Gorenja v Velenju. V čem je posebnost proizvodnje stiroporne embalaže glede na to, da je v tej plastiki 98 % zraka? Kako se prilagajate razvoju Gorenjevih izdelkov, na katere lastnosti stiropora morate biti najbolj pozorni?

V Gorenju smo se davnega leta 2003 odločili za lastno proizvodnjo stiroporne embalaže. K temu so nas napeljevali vse večji stroški logistike, saj smo se z omenjeno embalažo oskrbovali ali iz bivšega Tim Laško, današnji Fragmat, ali pa iz podjetja Okipor Zagreb. Posebnost proizvodnje stiroporne embalaže je predvsem v nastavitvi pravilnih parametrov na posameznem avtomatu za proizvodnjo EPS embalaže in pa v višini vsebnosti pentana, ki se nahaja v posameznih granulah EPS surovine. Razvoj embalaže poteka sočasno z razvojem izdelkov, saj je ta proces ključnega pomena za doseganje zahtevane kvalitete transportne embalaže. Vseskozi skrbimo za zagotavljanje stabilnega procesa proizvodnje EPS embalaže in nenehni nadzor parametrov, kot so tlačna trdnost, upogibna trdnost, zvarljivost granul, kar daje potrebno kakovost in uporabnost EPS embalaže.

Stiropor se lahko uporablja za različne namene. V katerih panogah je najbolj zaželen? Ali se ga najbolj uporablja kot izolacijski material, kot embalažo zamrznjenih izdelkov ali za zaščito gospodinjskih aparatov?

Velika toplotna izolativnost in mehanska trdnost dajeta stiroporu veliko uporabno vrednost. Najdemo ga v skoraj vseh panogah industrije, kot so gradbeništvo, avtomobilska industrija in vse panoge predelovalne industrije.

Ali je točna ocena, da se uporaba stiropora kot embalažnega materiala povečuje?

Poraba stiropora kot embalažnega materiala se po mojem mnenju povečuje, saj še ni odkrit alternativni material, ki bi zadostil vsem zahtevam in pogojem, ki jih mora prenesti transportna embalaža.

Kakšne so zahteve naročnikov in koliko ste lahko kreativni pri zasnovi embalaže stiroporja? Kaj za vaš razvoj pomeni koncept eko dizajna?

Ključna naloga embalažnega stiropora je zaščita naših aparatov oziroma izdelkov pred mehanskimi poškodbami, ki bi nastale ob manipulaciji aparatov na poti do končnega kupca. Ne vem kakšne kreativnosti si pri koncipiranju ne moremo privoščiti, saj moramo poleg zahtev po mehanski zaščiti aparata zadostiti tudi zahtevam po zunanjih gabaritih aparata, ki ključno vplivajo na naklad posameznega transportnega sredstva, kot so kamion, vagon, kontejner. Pri razvoju EPS embalaže pa vsekakor, kot družbeno odgovorno podjetje, upoštevamo vse okoljevarstvene zahteve in usmeritve, ki veljajo na tem področju dela.

Stiropor je učinkovit zaščitni material za transport izdelkov. Katere standarde je potrebno upoštevati in katerim kriterijem mora zadostiti stiropor kot zaščitni material?

Pri razvoju, testiranju in proizvodnji stiroporne embalaže se upoštevajo vsi na tem področju znani mednarodni standardi in regulative, kot so ISTA 3A, FEDEX, okoljevarstveni standardi idr., posamezne zahteve kupcev, mislim na vsebnost kloridov, bromidov in ostalih težkih kovin, ter interni standardi in predpisi, ki jih sami določamo na področju razvoja in proizvodnje EPS embalaže. Ti so predvidoma še ostrejši od zahtev mednarodnih standardov.

Od kod pridobivate material za proizvodnjo stiropora?

Surovino za proizvodnjo EPS embalaže nabavljamo izključno od evropskih proizvajalcev ekspandiranega polistirena.

Pravite, da je vaša tovarna za proizvodnjo zaščitne embalaže iz stiropora v Velenju ena najmodernejših v Evropi. Kaj odlikuje vaš proizvodni proces? Kakšno tehnologijo uporabljate za proizvodnjo in kako je v proces proizvodnje vključena avtomatizacija, robotizacija?

Naš proizvodni proces odlikuje predvsem ekonomična raba energentov. To so plin, električna energija, voda, komprimiran zrak, ki so potrebni pri proizvodnji EPS embalaže. V naši proizvodnji uporabljamo izključno LTH in Eco LTH tehnologijo in orodja, ki omogočajo optimalno rabo energentov. Tako dosegamo najnižji strošek predelave na kilogram osnovne surovine. Proizvodnja je v celoti avtomatizirana. Od izdelavnega avtomata, robotska strega, preko skladiščenja, AGV transportni sistem, do vključno odpreme na montažne trakove oziroma do delovnega mesta za embaliranje naših aparatov.

Pri proizvodnji stiropor embalaže se porabi tudi precej električne energije in vode. S kakšnimi ukrepi optimizirate porabo energije in vode?

Glavni energent za proizvodnjo EPS embalaže je prav gotovo zemeljski plin, ki služi kot energent za pripravo pare v parnem kotlu. Porabo energentov vseskozi sledimo in nadzorujemo ter se na osnovi analiz odločimo za korektivne aktivnosti. Da bi maksimalno optimirali porabo zemeljskega plina, smo lani v gorilno komoro parnega kotla vgradili posebne keramične vložke, ki zažarijo na temperaturi okrog 1200 °C. S tem ukrepom nam je uspelo znižati porabo zemeljskega plina za dobrih 6 %. Investicija v omenjene vložke se nam je povrnila v prej kot enem letu. Tudi stroški ostalih energentov niso zanemarljivi in jih s skrbnim pristopom nenehno optimiramo.

Stiropor je material, ki se ga da 100-odstotno reciklirati. V EU se okoli 60 % vsega stiropora, ki se uporablja za embaliranje, reciklira. Veliko stiropora, predvsem iz gospodinjstev, pa še vedno konča na odlagališčih odpadkov. Kako skrbite za reciklažo stiropora in embalaže iz stiropora po njeni uporabni dobi? Koliko recikliranega stiropora lahko uporabite v proizvodnji za nove embalažne izdelke?

Lahko povem, da vprašanje reciklaže stiropora po njegovi uporabni dobi ni oziroma je slabo rešeno. V Gorenju IPC – program embalaža recikliramo ves odpadni stiropor, ki nastane v okviru Gorenja pri proizvodnji aparatov ali pri proizvodnji samega stiropora. Poleg tega recikliramo tudi ves stiropor, ki prihaja v Gorenje preko dobaviteljev različnih sestavnih delov in ki za embalažo uporabljajo stiropor. Za proizvodnjo novih embalažnih izdelkov pa lahko uporabimo do 10 % recikliranega stiropora.

V porastu je tudi upcycling, kjer reciklirani izdelek dobi večjo vrednost, kot jo je imel pred reciklažo. Kakšne so priložnosti za upcycling stiropora oziroma kakšne so priložnosti stiropora v sistemu krožnega gospodarstva?

O tem bi v bodoče veljalo razmisliti. Možnosti in priložnosti pa prav gotovo so!