Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri

Zelena strategija ravnanja z odpadki kot viri


Kdaj
: četrtek, 11. in petek, 12. junij 2015, med 9. in 14. uro

Kje: RITS, Kidričeva 25, Celje (zemljevid, ulični pogled)

Organizatorja: Akademija Zelene Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor bo do konca leta pripravilo novo strategijo ravnanja z odpadki. V pripravi izhodišč je nujna izmenjava mnenj in predlogov ključnih deležnikov (gospodarstva, komunale, civilne iniciative, stroke, shem, občin, zavezancev in drugih), ki so zainteresirani za najboljše rešitve in učinkovitejše ravnanje z odpadki kot viri.

Posvet bo priložnost za poenotenje mnenj, kako v novi strategiji opredeliti najboljše poti za implementacijo direktiv o odpadkih, o izrabljenih motornih vozilih, o embalaži in odpadni embalaži, o odlaganju na odlagališčih, o odpadnih baterijah in akumulatorjih ter o odpadni EEO. S strani MOP, ARSO in inšpekcije bodo sodelovali odgovorni sodelavci za posamezna področja, državna sekretarka mag. Tanja Bogataj in generalna direktorica Direktorata za okolje mag. Tanja Bolte.

Uvodne razprave bodo podali predstavniki MOP in zainteresirani deležniki (gospodarske družbe, komunalna podjetja in drugi).

Povzetek strokovnega posveta bo služil kot gradivo za pripravo strateškega dokumenta zelene strategije ravnanja z odpadki kot viri.

Kotizacija dvodnevnega posveta: 95 € + ddv. Prijave sprejemamo do torka, 9. junija 2015. 

Prijavnica


Program

Četrtek, 11. junij 2015


Strateška izhodišča za učinkovito ravnanje z odpadki kot viri

 • Strateška razmišljanja o ravnanju z odpadki v Sloveniji: MOP
 • Kaj prinaša nova uredba o ravnanju z odpadki: MOP
 • Kakšno strategijo ravnanja z odpadki želimo (praksa in predlogi):
  o   Gorenje: mag. Vilma Fece
  o   Interseroh (predstavnik iz tujine)
  o   Petrol: mag. Anja Kocjančič
  o   GIZ Skupne sheme: Dejan Zver
  o   Saubermacher Slovenija: Rudi Horvat
  o   GZS: Janja Leban
  o   Ekologi brez meja: Erika Oblak
  o   Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Igor Pipan
   


Organizacijska in tehnična infrastruktura za ravnanje z odpadki (naložbe in razvoj)

 • Strateška razmišljanja o potrebni infrastrukturi za ravnanje z odpadki: MOP
 • Pregled obstoječe organizacijske infrastrukture za ravnanje z odpadki (informacijska infrastruktura, komisije, odbori, strokovni sveti itd.) – MOP
 • Pregled obstoječe tehnično-tehnološke infrastrukture za ravnanje z odpadki (centri, sortirnice, obrati za reciklažo idr.) – MOP
 • Položaj in razvoj obstoječe infrastrukture
  o   Skupnost občin Slovenije: Leo Kremžar
  o   KOCEROD: Ivan Plevnik
  o   Gorenje Surovina: Jure Fišer
  o   RCERO Celje: Bojana Stopinšek
  o   Kostak: Jože Leskovar
   

Petek, 12. junij 2015

Ravnanje z embalažno in odpadno embalažo

 • Strateški pogled, predvidene spremembe  – MOP
 • Predlogi za sistemske spremembe:
  o   DROE: Katja Slokan, Unirec
  o   Mercator: Uroš Lozej
  o   Okolje Piran: Milica Maslo Bezer, Sandra Martinčič Loboda
  o   Dinos: Brigita Šarc
  o   Slopak: Srečko Bukovec


Ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili

 • Strateški pogled, predvidene spremembe  – MOP
 • Predlogi:
  o   Ekomobil: Franci Lenart
  o   Trgovinska zbornica Slovenije: Mirko Fifolt
  o   Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije: Nataša Mikulin, Igor Pipan


Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

 • Strateški pogled, predvidene spremembe  – MOP
 • Podlogi:
  o   ZEOS: mag. Emil Šehič
  o   Snaga Maribor: Branko Kosi
  o   Gorenje Surovina: Matej Dovšak


Ravnanje z odpadnimi baterijami in akumulatorji

 • Strateški pogled, predvidene spremembe  – MOP
 • Predlogi:
  o   MPI reciklaža: Igor Lipovnik
  o   Kemis: Boštjan Šimenc


Odlaganje na odlagališčih

 • Strateški pogled, predvidene spremembe  – MOP
 • Pregled obstoječega stanja na odlagališčih v Sloveniji: mag. Katja Buda, ARSO, Inšpektorat za okolje
 • Skupnost občin Slovenije: Leo Kremžar
 • Komunalna stanovanjska družba Ajdovščina: mag. Egon Stopar 
 • Računsko sodišče RS (sežig odpadkov): Samo Jereb


Dogovor o pripravi povzetka strokovnega posveta

Opomba: Nekatere predstavitve predlogov za spremembe so še predvidene.

*Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Konstruktivni dialog bo lahko prispeval k učinkovitim rešitvam v napovedani novi strategiji ravnanja z odpadki v Sloveniji. Obveščamo vas, da bodo s strani Ministrstva za okolje in prostor sodelovali v pogovoru:
- mag. Tanja Bogataj
- Andrej Pristovnik
- Judita Frangež
- mag. Jana Miklavčič
- mag. Tanja Bolte

S strani ARSO pa:
Udeleženci v terminu 11. 6. 2015 
- Zvonka Špicar
- mag. Romana Turk
- Zdenka Remic
- Janja Podakar
- mag. Petra Ulamec
- Nataša Brežnik 

Udeleženci v terminu 12. 6. 2015
- Nada Suhadolnik Gjura  
- mag. Katja Buda  
- mag. Petra Ulamec  
- Nataša Brežnik
- dr. Marija Ulrich - Supovec  
- mag. Eva Lipovž - Ančik  


Po uvodnih razpravah predstavnikov državne ravni in zainteresiranih deležnikov bo možnost za razpravo, vprašanja in odgovore, zato vas vabimo k sodelovanju.


Več informacij:

Tanja Pangerl
03/ 42 66 716 ali 03/ 42 66 700
tanja.pangerl@fitmedia.si ali
info@zelenaslovenija.si 


Sponzor

Interseroh Alba Group    MPI-reciklaza   Slopak    Petrol_70_let_logo