Zelena-Slovenija-logo

Portal za trajnostni razvoj

Kontakt:

Kontaktirajte nas na e-naslov info@zelenaslovenija.si ali pokličite na 03 42 66 700.

Poiskali bomo ustrezno rešitev za vas.

Sodelujoči strokovnjaki

2012

mag. Tanja Bolte Agencija RS za okolje
dr. Marija Zlata Božnar MEIS d. o. o.
Jure Bukovec, Društvo Svetilnik
Metka Čavka asistentka v Evropskem parlamentu
Matjaž Česen Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
Irena Debeljak TE-TOL, d. o. o.
Matic Ivančič Elektroinštitut Milan Vidmar
Nataša Jazbinšek Seršen Mestna občina Ljubljana
dr. Romana Jordan slovenska poslanka v Evropskem parlamentu
Egon Jurač TEŠ, d. o. o.
mag. Jože Jurša Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Roman Kocuvan Elektroinštitut Milan Vidmar
Mirjam Košuta Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
Damjan Kovačič Elektroinštitut Milan Vidmar
Tadeja Kovačič Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad
Urška Kugonič Elektroinštitut Milan Vidmar
Janja Leban Gospodarska zbornica Slovenije
mag. Jure Leben Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
dr. Tanja Ljubič Mlakar Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
mag. Benjamin Lukan Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Nina Miklavčič Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Primož Mlakar MEIS d. o. o.
dr. Marko Notar TE-TOL, d. o. o
mag. Urban Odar Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina, g. i. z.
dr. med. Peter Otorepec Inštitut za varovanje zdravja RS
Andrej Piltaver Mestna občina Ljubljana
dr. Aljaž Plevnik Urbanistični inštitut Republike Slovenije
dr. Janez Potočnik evropski komisar za okolje
dr. Jože Rakovec Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko
Ervin Renko TET, d. o. o.
Lea Ružič Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Klemen Stanič Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
Andrej Šušteršič Elektroinštitut Milan Vidmar
mag. Andreja Urbančič Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Jože Verbič Kmetijski inštitut Slovenije
mag. Adrijana Viler Kovačič Agencija RS za okolje
mag. Rudi Vončina Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Tomaž Vuk Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d. d.
dr. Rahela Žabkar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

2011

dr. Banovec Primož Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
Bašič Sani Esotech d.d.
dr. Bauman Maja Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
dr. Bricelj Mitja Inštitut za vode RS
dr. Bricelj Mitja Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Cvikl Marko Vodovod kanalizacija d.o.o.
Čuček Saša Statistični urad RS
mag. Dobnikar Tehovnik Mojca Agencija RS za okolje
Dokl Anja Esotech d.d.
mag. Dolinar Mojca Agencija RS za okolje
Frantar Peter Agencija RS za okolje
dr. Gale Ivanka Inštitut za varovanje zdravja
dr. Globevnik Lidija Inštitut za vode RS
mag. Hrastel Iztok Esotech d.d.
Jerič Marjeta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
dr. Kajfež Bogataj Lučka UL, Biotehniška fakulteta
Kavka Martin Ministrstvo za zdravje
dr. Kobold Mira Agencija RS za okolje
Košnjek Zvone ELEK Svetovanje d.o.o.
dr. Krajnc Uroš Inštitut za ekološki inženiring d.o.o.
mag. Lapajne Venčeslav Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
dr. Lobnik Aleksandra UM, Fakulteta za strojništvo, Center za senzorsko tehniko
dr. Mali Nina Geološki zavod Slovenije
Nagode Peter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Nučič Uroš Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Papež Jože Puh d.d., Podjetje za urejanje hudournikov
dr. Petrovič Aleš Inštitut za varovanje zdravja
Plut Martin Hidrotehnik d.d.
dr. Poberžnik Mojca Inštitut za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.
mag. Prestor Joerg Geološki zavod Slovenije
dr. Rejec Brancelj Irena Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za vode
dr. Roš Milenko
Roškar Borut Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d.
dr. Simončič Andrej Kmetijski inštitut Slovenije
mag. Sodnik Jošt VGP d.d. Kranj
Sučič Boris Institut Jožef Stefan
dr. Uhan Jože Agencija RS za okolje
dr. Urbanc Janko Geološki zavod Slovenije
Urbančič Andreja Institut Jožef Stefan
ddr. Vovk Korže Ana Mednarodni center za ekoremediacije UM, Filozofska fakulteta
dr. Vrhovšek Danijel Mednarodni center za ekoremediacije UM, Filozofska fakulteta
Zupan Franc Ministrstvo za gospodarstvo

2010

dr. Bricelj Mitja Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Buda Katja Ministrstvo za okolje in prostor
Cipot Franc JP Cero Puconci
Černuta Uroš Interseroh
mag. Dejak Bojan Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Ekart Janez Svetovanje na področju okoljevarstvenega inženiringa
Fišer Jure Surovina Maribor
dr. Gantar Anton Envita
Horvat Rudi Saubermacher Slovenija
Hribar Matej Interseroh
dr. Jukić Soršak Lucija Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Kajfež Bogataj Lučka Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Keuc Albin Ministrstvo za okolje in prostor
Kitič Ilija Slopak
Košir Renata Sava Tires
dr. Krajnc Damjan Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze Maribor
Kramžar Janko Snaga Ljubljana
Kvartič Marjan CM Celje
Leban Janja GZS
Lenart Franci Karbon Čiste tehnologije
Leskošek Milka Simbio
Leskovar Jože Kostak
mag. Marzi Boris Luka Koper
Nanut Emil Kemis
Nemec Valter Snaga Ljubljana
dr. Notar Marko Termoelektrarna toplarna Ljubljana
dr. Radonjič Gregor Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, Inštitut za tehnologijo
Rolih Dario Komunala Nova Gorica
dr. Samec Niko UM, Fakulteta za strojništvo
dr. Sterže Jana Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Muta
Strle Vanja E-net okolje
Suvorov Mojca Statistični urad RS
mag. Šehič Emil ZEOS
mag. Tišler Barbara Slopak
Turk Alojz Cerod Novo mesto
Vidic Tanja Statistični urad RS
mag. Viler Kovačič Adrijana Agencija RS za okolje
Zupan Anica Zavod za šolstvo Maribor
mag. Žitnik Mojca Statistični urad RS

2009

dr. Babuder Maks Elektroinštitut Milan Vidmar
Beravs Franc Ekološki sklad RS
Beravs Franc Ekološki sklad RS
dr. Biluš Ignacijo Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Česen Matjaž Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
Jakop Hari Kovintrade
mag. Kopač Janez Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
Lah Tomaž Javna agencija RS za energijo
Lapanje Andrej Geološki zavod Slovenije
Levstek Miha Društvo za električna vozila Slovenije
mag. Malgaj Matjaž Evropska komisija
mag. Matvoz Dejan Elektroinštitut Milan Vidmar
dr. Medved Sašo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo
dr. Merc Uroš Bisol
mag. Merše Stane Institut Jožef Stefan
Nemac Franko Agencija RS za prestrukturiranje energetike
Peter Plavčak Vladimir HSE
dr. Predin Andrej Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
Rajver Dušan Geološki zavod Slovenije
mag. Raner Damjana HSE
Rman Nina Geološki zavod Slovenije
Souvent Andrej Elektroinštitut Milan Vidmar
mag. Staničić Damir Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Svoljšak Marta Petrol
mag. Škornik Silvo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo
dr. Topič Marko Laboratorij za fotovoltaiko in optoelektroniko, Univerza v Ljubljani, Fakulteta ze elektrotehniko
mag. Urbančič Andreja Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost
dr. Virtič Peter Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko
mag. Žebeljan Djordje Holding Slovenske elektrarne

2008

mag. Aljaž Rožič Mateja Melamin
mag. Fece Vilma Gorenje
dr. Homšak Marko Talum
dr. Kajfež Bogataj Lučka Biotehniška fakulteta
Leban Janja Gospodarska zbornica Slovenije
Ljubič Mlakar Tanja Salonit Anhovo
dr. Plut Dušan Filozofska fakulteta
dr. Roth Jože ARSO