Povezovanje ekoloških kmetov s potrošniki

Torek, 10. Maj 2011

eko zelenjava
S partnerskim kmetovanjem do vedno sveže zelenjave in drugih kmetijskih pridelkov. (Foto: Shutterstock)

V okviru projekta Ekologičen je nastala pobuda, poimenovana partnersko kmetijstvo. Z njo želijo spodbuditi povezovanje ekoloških kmetov neposredno s potrošniki in ekološko pridelavo sadja, zelenjave in drugih pridelkov. K sodelovanju pri partnerskem kmetijstvu so povabljene vse kmetije, poseben poudarek pa je na manjših kmetih, ki kmetujejo brez sintetičnih gnojil in škropiv. S partnerskim kmetijstvom želijo pomagati pri krepitvi lokalne ekonomije, prispevati pozitiven okoljski odtis z uporabo občutno manjšega deleža embalaže, povezovati mestne in primestne skupnosti s podeželjem in vračati tradicionalno kulturo v pridelovanje hrane, pravi vodja projekta Anja Horvat Jeromel.

Za partnersko kmetijstvo je ustvarjena posebna spletna stran www.partnerskokmetijstvo.si, preko katere se lahko kmetje in potrošniki povezujejo, saj se bodo redno objavljale novosti s tega področja in širil seznam ekoloških kmetij, ki se bodo odločile za partnersko kmetovanje. Poleg tega pa si bodo kmetje lahko na ta način izmenjevali izkušnje, potrošniki pa se lahko prijavijo med stalne člane izbranih kmetij in si tako že na začetku sezone zagotovijo sveže, ekološke, lokalne pridelke (sadje, zelenjava, mlečni izdelki, jajca, mesni izdelki) skozi leto.

Trenutno so v sistem partnerskega sodelovanja pridružene tri ekološke kmetije: ekološka kmetija Studen iz Ljubljane, ekološka kmetija Porta iz Kranja in ekološka kmetija Romane Rejc iz Koštabone. Večina kmetij deluje na način, da se izdelki poberejo in prevzamejo enkrat tedensko. Vsaka partnerska kmetija si namreč prizadeva sproti pobirati le toliko svežih pridelkov, kot je za določeno število odjemalcev tisti dan potrebno, da se čim manj hrane odvrže med odpad.

Kot zanimivost: več kot milijon hektarov kmetijskega zemljišča je vsako leto izgubljenih zaradi urbanističnega razvoja, povprečna starost kmetov pa je preko 50 let.

Vir: Eko Dnevnik, Ekologičen