Zaveza za večjo uporabo reciklirane plastike v novih izdelkih

Ponedeljek, 30. September 2019

recikliranje plastike
Podpisniki izjave so se zavezali k uporabi 10 milijonov ton reciklirane plastike v novih izdelkih do leta 2025. (Foto: wwwshutterstock.com)

Konec septembra je več kot 100 javnih in zasebnih partnerjev podpisalo zavezo za uporabo 10 milijonov ton reciklirane plastike v novih izdelkih do leta 2025 ter pozvalo k prehodu na popolno odpravo plastičnih odpadkov v naravi in odlaganje odpadkov na odlagališčih. Izjavo zavezništva za krožno plastiko so podpisala mala in srednje velika podjetja, velike korporacije, poslovna združenja, standardizacijski organi, raziskovalne organizacije ter lokalni in nacionalni organi. Med konkretnimi ukrepi za dosego cilja so med drugim:

-       izboljšanje zasnove plastičnih izdelkov, da bi jih bilo mogoče bolje reciklirati in v njihovo proizvodnjo vključiti več reciklirane plastike;

-       opredelitev neizkoriščenih možnosti za zbiranje, sortiranje in recikliranje več plastičnih odpadkov v EU ter opredelitev naložbenih vrzeli;

-       oblikovanje načrta za raziskave in razvoj na področju krožne plastike;

-       vzpostavitev preglednega in zanesljivega sistema spremljanja za sledenje vsem tokovom plastičnih odpadkov v EU.

Podpisniki izjave zavezništva so se dogovorili, da bodo prednostno obravnavali pet področij, in sicer:

  1. zbiranje in sortiranje plastičnih odpadkov;
  2. zasnova izdelkov za recikliranje;
  3. vsebnost reciklirane plastike v izdelkih;
  4. razvoj in raziskave ter naložbe, vključno s kemičnim recikliranjem;
  5. spremljanje reciklirane plastike v EU.

Izjava zavezništva je na voljo na spletišču Evropske komisije, kjer jo lahko podpiše še več podpisnikov. Poslovna združenja in podjetja pa so pozvana tudi k predložitvi prostovoljnih zavez za uporabo ali proizvodnjo več reciklirane plastike.

V EU so zmožnosti za recikliranje plastičnih odpadkov še vedno v veliki meri neizkoriščene, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, kot so papir, steklo ali kovine. Od več kot 27 milijonov ton letno zbranih plastičnih odpadkov v Evropi se jih reciklira manj kot tretjina. Posledično je bilo leta 2016 v Evropi prodanih manj kot 4 milijone ton reciklirane plastike, kar predstavlja 8 % trga EU za plastiko. V okviru zaveze naj bi se trg EU za reciklirano plastiko povečal za več kot 150 %.

Vir: Evropska komisija – Predstavništvo v Sloveniji