Letošnji Evropski teden mobilnosti se posveča hoji

Torek, 17. September 2019

Ljubljana
Na krajših razdaljah je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen način mobilnosti. (Foto: www.shutterstock.com)

V tednu med 16. in 22. septembrom 2019 poteka Evropski teden mobilnosti (ETM). Glavna tema letošnjega tedna mobilnosti je hoja kot ena od alternativ motornemu prometu, spremljajoče geslo pa je »Gremo peš!«. V letošnjem ETM sodeluje 78 slovenskih občin, namen tedna pa je ozaveščanje o trajnostni mobilnosti in zmanjševanju cestnega motornega prometa, ki v Sloveniji predstavlja največji delež toplogrednih plinov.

Hoja velja poleg uporabe javnega potniškega prometa in kolesarjenja za enega od najbolj trajnostnih načinov potovanja. Na krajših razdaljah pa je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen način mobilnosti. V slovenskih naseljih je hoja drugi najpogostejši način premikanja, njen delež v prometu pa se že več desetletij zmanjšuje. Po podatkih statističnega urada so prebivalci Slovenije, stari od 15 do 84 let, leta 2017 v enem dnevu peš opravili skoraj milijon dnevnih poti. Povprečna pot je bila dolga dva kilometra in je trajala skoraj pol ure. Moški in ženske so na dan opravili skoraj enako število poti, vendar so ženske 26 % svojih poti opravile peš, moški pa so peš opravili le 16 % svojih dnevnih poti.

Največ vsakdanjih poti so peš opravili prebivalci stari med 71 in 84 let (36 %) ter med 56 in 70 let (26 %). Najmlajša opazovana populacija, stara med 15 in 25 let, je peš opravila 21 % poti, enak odstotek so opravili tudi z javnimi prevoznimi sredstvi ali kot sopotnik v osebnem avtomobilu.

Delovna aktivna populacija, stara med 26 in 55 let, je peš opravila le 17 % poti. Jeseni 2017 pa je le 16 % prebivalcev Slovenije, starih med 15 in 84 let, vsak dan uporabljalo javni potniški promet, kot sta avtobus ali vlak.

Vir: Delo