Kopalne vode v Sloveniji na interaktivni karti

Petek, 12. Julij 2019

karta kopalnih voda
Na interaktivni karti kopalnih voda v Sloveniji lahko uporabnik izve za kakovost vode in njeno temperaturo. (Foto: ARSO)

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je na interaktivni karti kopalnih voda objavila podatke o kopalnih vodah v Sloveniji, kjer lahko uporabnik na enostaven način izve za kakovost vode in njeno temperaturo. Karta je primerna tudi za uporabo na mobilnih telefonih.

ARSO spremlja kakovost vode na vseh 48 uradnih kopalnih vodah v Sloveniji. Ustreznost vode za kopanje ugotavljajo z merjenjem dveh bakterij, to sta Escherichia coli in intestinalni enterokoki, ki sta pokazateljici morebitnega fekalnega onesnaženja. Meritve mikrobiološke kakovosti izvajajo vsakih 14 dni, stanje ustreznosti pa ugotavljajo glede na skladnost s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kakovost kopalnih voda se spremlja skladno z evropsko kopalno direktivo.

Na tej povezavi pa je dostopen seznam kopalnih voda v Sloveniji za leto 2019.

Vir: ARSO