Posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov

Sreda, 12. Junij 2019

ogled_laboratorija-minister_dr._Jernej_Pikalo_foto_Gregor_Lavri
Minister dr. Jernej Pikalo in Andrej Šinkovec, vodja oddelka materiali in tehnologije v papirništvu na ICP, si ogledujeta papir iz invazivnih tujerodnih rastlin, narejen na pilotnem papirnem stroju na ICP (foto: Gregor Lavrič)

V prostorih Inštituta za celulozo in papir (ICP) so v začetku junija odprli posodobljen center za karakterizacijo in funkcionalizacijo vlakninskih materialov, ki predstavlja posebno raziskovalno enoto v skupni infrastrukturi projekta InnoRenew. V okviru projekta je ICP uredil raziskovalno infrastrukturo za celostno proučevanje obnovljivih vlakninskih materialov, ki je edinstvena ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. Dogodka ob otvoritvi sta se udeležila tudi minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in generalni direktor Direktorata za znanost dr. Tomaž Boh.

Investicija v posodobitev centra je znašala 1.250.000 evrov, od tega je bilo 750.000 evrov nepovratno pridobljenih sredstev iz projekta InnoRenew. Preostali znesek je priskrbel ICP iz lastnih virov. Z investicijo so raziskovalno infrastrukturo nadgradili z najsodobnejšo opremo za celostno proučevanje obnovljivih virov. Gre za dopolnitev v treh sklopih: oprema za frakcionalizacijo (razklop) biomase, za karakterizacijo (vrednotenje) in za funkcionalizacijo (obdelavo) vlakninskih materialov. Prenovljeni center omogoča raziskovanje v celotnem procesu, od pridobivanja koristnih spojin iz lesnega vira in drugih virov biomase (celulozna vlakna, zelene kemikalije) do razvoja obnovljivih materialov in končnih proizvodov, ki temeljijo na biomasi.

Kot je povedala direktorica zasebnega neprofitnega zavoda ICP mag. Mateja Mešl: »Infrastruktura, ki vključuje laboratorijsko opremo in tudi opremo za polindustrijsko testiranje, omogoča celosten pristop – od temeljnega raziskovanja do prototipov in izdelave končnih proizvodov za tržno vrednotenje.«

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo pa je ob pozdravu udeležencev dogodka povedal: »To je ena večjih investicij, ki jih je ta inštitut doživel, in zato jo danes z velikim ponosom spravljamo v življenje.«

Tudi generalni direktor Direktorata za znanost dr. Tomaž Boh je izpostavil pomemben prispevek projekta k povezovanju gospodarstva in inštitutov: »Projekt InnoRenew predstavlja edinstven primer sodelovanja gospodarstva, različnih univerz in inštitutov. Ta projekt ni osredotočen na enega partnerja, ampak gre za distribuiran projekt, ki združuje vso kritično maso v Sloveniji, vse od Maribora in Ljubljane do Kopra. Gre za nekaj, kar nas povezuje in ne ločuje, in tega smo na ministrstvu zelo veseli.«

Vir: Inštitut za celulozo in papir