V nastajanju je prva energetska skupnost v Sloveniji

Sreda, 17. April 2019

Luče
V Lučah razvijajo prvo energetsko skupnost v Sloveniji. (Foto: www.luce.si)

V Lučah v Zgornji Savinjski dolini Petrol, Elektro Celje in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani izvajajo projekt prve slovenske energetske skupnosti. Cilj projekta je, da bo skupnost lahko v celoti zadostila potrebam po električni energiji samo iz obnovljivih virov energije, vključili pa bodo tudi baterijski sistem za shranjevanje odvečne energije. Postavitev energetske skupnosti je del evropskega projekta Compile, v katerem sodeluje 12 partnerjev iz Evrope ter partnerja iz Indije in Kitajske. Projekt je del programa Obzorje 2020, njegov glavni namen pa je zagotoviti možnosti razogljičenja oskrbe z energijo, gradnjo energetskih skupnosti ter ustvarjanje okoljskih in socialno-ekonomskih koristi. Fakulteta za elektrotehniko koordinira projekt, Petrol vodi delovni sklop demonstracijskih projektov in je odgovoren za vzpostavitev lokalne energetske skupnosti, Elektro Celje pa sodeluje pri tehnični integraciji elementov v omrežje in upravljanju mikro omrežja.

V skupnost je vključenih več stanovanjskih objektov, večja kmetijska poslopja in poslovne stavbe. S pravilnim upravljanjem mikro omrežja bo lahko skupnost v posameznih obdobjih elektroenergetsko povsem zadostna in odklopljena od ostalega dela omrežja. Po besedah izvajalcev je največji izziv šibko omrežje, zaradi vremenskih dogodkov pa je napajanje z električno energijo pogosto prekinjeno. Zaradi tehničnih omejitev lokalnega nizkonapetostnega omrežja je proizvodnja iz delujočih OVE omejena, vključitev novih OVE pa ni mogoča. Zato bodo s projektom omogočili vključevanje novih OVE in povečali zanesljivost dobave brez dodatnih klasičnih vlaganj v omrežje.

Končni cilj projekta je tehnološka integracija sončnih elektrarn, hišnih hranilnikov električne energije, polnilnice električnih vozil in sistemskega hranilnika energije, ki bo priključen neposredno na omrežje. S celovitim upravljanjem energetske skupnosti bo omogočena minimizacija stroškov za električno energijo, s presežki električne energije pa bo lahko energetska skupnost tudi trgovala ali jih namenila za sistemske storitve operaterju omrežja.

V okviru projekta bodo namestili in priključili tudi baterijski sistem za shranjevanje energije z zmogljivostjo vsaj 200 kilovatnih ur, ki bo zagotavljal najvišje možne stopnje samozadostnosti za energetsko skupnost.

Projekt se je začel izvajati novembra 2018, trajal bo 42 mesecev. Vrednost projekta je 6,42 milijonov evrov. V sklopu projekta bodo razvili oziroma nadgradili šest orodij – štiri tehnična in dve orodji za ustvarjanje energetskih lokalnih skupnosti. Orodja bodo testirali na petih lokacijah, in sicer v Lizboni na Portugalskem, v španskem Crevillentu, v hrvaških Križevcih, grški Rafini in v Sloveniji v Lučah.

Vir: Finance – Okolje&Energija