Iščejo se dobre prakse na področju blaženja podnebnih sprememb

Ponedeljek, 25. Marec 2019

narava
(Foto: www.shutterstock.com)

Umanotera in društvo Focus v okviru Life projekta CARE4CLIMATE ponovno iščeta dobre prakse podjetij, občin, javnih inštitucij, nevladnih in drugih organizacij na področju blaženja podnebnih sprememb.

Prednostna področja
, na katerih se iščejo dobre prakse, so:

-       trajnostna mobilnost
-       energetska učinkovitost v stavbah in industriji
-       obnovljivi viri energije
-       trajnostne verige oskrbe s hrano
-       raba tal in gozdno-lesna veriga
-       trajnostna proizvodnja in potrošnja
-       trajnostne lokalne skupnosti

Obrazec za prijavo dobre prakse je na voljo na tej povezavi. Evidentiranje dobrih praks poteka do 10. maja 2019. V pomoč, kaj je dobra praksa, so na voljo smernice in merila za izbor dobrih praks. Končni izbor desetih novih primerov dobrih praks, ki bodo v letošnjem letu predstavljene javnosti, bo opravila strokovna skupina projekta v sestavi: Špela Berlot, mag. Jure Vetršek, dr. Tomislav Tkalec, dr.  Martina Bavec, Jernej Stritih, mag. Marjana Dermelj in dr. Renata Karba.

Vir: Umanotera