»Gozd je modrost,« izpostavlja letošnji mednarodni dan gozdov

Sreda, 20. Marec 2019

Gozd je modrostLetošnji mednarodni dan gozdov, ki ga obeležujemo 21. marca, bo potekal pod sloganom »Učimo se z gozdovi – gozd je modrost!«. Mednarodni dan gozdov za države predstavlja dodatno spodbudo za lokalne, nacionalne in mednarodne aktivnosti, ki vključujejo drevesa in gozdove ter trajnostno gospodarjenje z gozdnim ekosistemom kot enim od naših najpomembnejših naravnih bogastev. Za ohranjanje narave in naravnih virov je ključnega pomena spoznavanje in razumevanje gozdov že v zgodnjem otroštvu. Gozdovi nudijo in dolgoročno ohranjajo čist zrak, tla in vodo ter igrajo ključno vlogo pri reševanju izzivov, kot so podnebne spremembe, odpravljanje lakote in ustvarjanje trajnostnih skupnosti.

Ob povečanju svetovne populacije na predvidenih 8,5 milijard do leta 2030 bo pomen gozdov večji kot kadar koli prej. Zato je potrebno prihodnje generacije povezati z naravo, da se bodo zavedale vloge in pomena gozdov ter potrebe po trajnostnem, sonaravnem in večnamenskem gospodarjenju z gozdom. Nekaterim otrokom gozd predstavlja življenjski prostor ter neposredni vir hrane in drugih naravnih virov, drugi otroci lahko gozd spoznavajo v učilnicah, gozdnih šolah in vrtcih, med vodenimi aktivnostmi gozdne pedagogike, med preživljanjem časa v urbanih parkih in vrtovih idr.

V sklopu mednarodnega dneva gozdov bodo potekale številne aktivnosti, med njimi so:

-       Skupaj pomladimo slovenske gozdove 2019: Zaradi žledoloma, namnožitve podlubnikov, vetrolomov in drugih naravnih katastrof, ki so prizadele slovenske gozdove v zadnjih petih letih in poškodovale več kot 16 milijonov m3 dreves, bo v prihodnjih letih potrebno obnoviti 33.000 hektarjev poškodovanih gozdov, na okoli 1.700 hektarjih golih površin pa je potrebna obnova s sadnjo sadik gozdnega drevja. Na več lokacijah po Sloveniji družba Slovenski državni gozdovi 6. aprila 2019 organizira vseslovensko akcijo sadnje dreves z naslovom »Pomladimo gozdove«. Več informacij na tej povezavi.

-       Učimo se z gozdovi – gozd je modrost: V mestnem gozdu Celje Zavod za gozdove Slovenije v četrtek, 21. marca, organizira več izobraževalnih aktivnosti, ki so namenjene šolarjem, strokovnjakom s področja učenja in izobraževanja v gozdu ter širši javnosti. Več informacij na tej povezavi.

-       Kulturni bazar 2019 – Gozd skozi umetnost in kulturo: V okviru medresorskega tematskega sklopa Gozd skozi umetnost in kulturo bodo vsebine o pomembnosti gozdov in njihovih funkcijah, gozdno-lesni verigi posebej povezane s kulturnimi in umetnostnimi vsebinami na Kulturnem bazarju, ki bo v četrtek, 4. aprila, v Cankarjevem domu Ljubljana. Soorganizatorji tematskega sklopa, to so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, bodo predstavili, kako lahko skozi različne kulturno-umetnostne vsebine ustvarjalno predstavimo temi gozd in les v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa oziroma v okviru različnih aktivnosti, ki jih otroci in mladi izvajajo za kakovostno, zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa. Več informacij na tej povezavi.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano