Električna kolesa za zmagovalce Ekokviza za srednje šole

Torek, 05. Marec 2019

Zmagovalci Ekokviza za srednje šole.
Zmagovalci Ekokviza za srednje šole. (Foto: Ekošola)

Na letošnjem državnem tekmovanju v Ekokvizu za srednje šole se je na temo podnebnih sprememb in energije pomerilo 245 dijakinj in dijakov iz 58 slovenskih srednjih šol. Zmagali so Gregor Gros iz I. gimnazije Celje (strokovne in splošne gimnazije), Tilen Račnik iz Tehniškega šolskega centra Maribor (srednje strokovno in poklicno-tehnično izobraževanje) in Tilen Vrbnjak iz Tehniškega šolskega centra Maribor (srednje poklicno izobraževanje). Zmagovalci so za nagrado prejeli električna kolesa, drugo in tretje uvrščeni pa pametne ure. Nagrade je prispeval generalni sponzor družba Eles.

Podeljena so bila tudi zlata, srebrna in bronasta priznanja. 26 dijakinj in dijakov je prejelo zlato priznanje, 28 srebrno in 40 bronasto. Letos so dijakinje in dijaki reševali vprašanja na temo podnebja, podnebne spremenljivosti, vzrokov za nastanek podnebnih sprememb, vplivov, ki jih imajo podnebne spremembe na vodne vire, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industrijo, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in turizem. Podnebne spremembe ter njihove vplive na okolje in človeka so obravnavali na globalni in lokalni ravni.

Na področju energije so se vprašanja nanašala na pridobivanje energije v Evropi v prihodnosti, saj je to eden pomembnih dejavnikov vpliva na podnebne spremembe, ter povezava energetike s trajnostno mobilnostjo, možnostmi za pridobivanje energije iz obnovljivih virov, čistejših goriv, njihove prednosti in slabosti ter primeri dobrih praks blaženja in preprečevanja podnebnih sprememb.

Vir: Ekošola