Kakšna naj bo trajnostna Evropa v letu 2030?

Četrtek, 31. Januar 2019

prihodnost Evrope
Evropa se srečuje z vedno novimi izzivi, predvsem v povezavi s svojim dolgom do okolja in podnebnimi spremembami, demografskimi spremembami, migracijami, neenakostjo, ekonomsko in socialno konvergenco ter pritiskom na javne finance. (Foto: www.shutterstock.com)

Evropska komisija je v okviru razprave o prihodnosti Evrope, ki se je začela z belo knjigo Komisije z marca 2017, objavila dokument za razpravo o trajnostni Evropi do leta 2030. Dokument vsebuje pregled izzivov za Evropo in predstavlja ponazoritvene scenarije za prihodnost. Kljub temu, da je EU v zadnjih letih prevzela vodilno vlogo na področju trajnostnega razvoja, se podobno kot ostali svet srečuje z vedno novimi zapleti in nujnimi izzivi, predvsem v povezavi s svojim dolgom do okolja in podnebnimi spremembami, demografskimi spremembami, migracijami, neenakostjo, ekonomsko in socialno konvergenco ter pritiskom na javne finance.

V dokumentu za razpravo je poudarek na ključnih temeljih politike za trajnostni prehod, med katerimi so prehod iz linearnega na krožno gospodarstvo, bolj uravnotežen prehranski sistem, ustvarjanje trajnostne energije, stavb in mobilnosti ter skrb za to, da bo prehod pravičen in da pri tem nihče ni prezrt. Velika pozornost je tudi na horizontalnih dejavnikih, ki morajo biti podlaga za trajnostni prehod. Mednje spadajo izobraževanje, znanost, tehnologija, raziskave, inovacije in digitalizacija, financiranje, cene, davki in konkurenca, odgovorno vodenje poslov, družbena odgovornost podjetij in novi poslovni modeli, odprta trgovina, temelječa na pravilih, ter zagotavljanje upravljanja in skladnosti politik na vseh ravneh.

V zaključku dokumenta je poudarjeno, da je potrebno utreti pot trajnostnemu prehodu na svetovni ravni in ne samo na ravni EU.

V dokumentu za razpravo so predstavljeni trije ponazoritveni scenariji, ki nudijo podlago za razpravo in razmišljanje o tem, kako doseči cilje trajnostnega razvoja v EU: krovna strategija EU za cilje trajnostnega razvoja, ki bi usmerjala ukrepe EU in držav članic; stalno vključevanje ciljev trajnostnega razvoja v vse ustrezne politike EU brez zahtev do posebnih ukrepov na strani držav članic; ter več poudarka na zunanjem delovanju in združitev sedanjih visokih ciljev glede trajnostnosti na ravni EU.

Dokument je na voljo na tej povezavi (v angleškem jeziku).

Vir: Evropska komisija