V letošnjem Skladu za podnebne spremembe več sredstev namenjenih tudi gospodarstvu

Torek, 29. Januar 2019

podnebne spremembe
Večji del sredstev Sklada je vezanih na izvajanje ukrepov v sodelovanju z gospodarstvom. (Foto: www.shutterstock.com)

V Uradnem listu Republike Slovenije je objavljen Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v letu 2019. V Skladu je na voljo 148 milijonov evrov sredstev, upravičeni nameni porabe sredstev Sklada pa so določeni predvsem na podlagi prednostnih nalog iz Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. Operativni program določa ukrepe za spreminjanje Slovenije v gospodarno z viri, zeleno in konkurenčno nizkoogljično, ki v celoti ločuje gospodarsko rast od emisij toplogrednih plinov.

Novi nameni porabe Sklada za podnebne spremembe in ukrepi, ki so vezani na sodelovanje z gospodarstvom, so: ukrep finančne spodbude za podjetja za naložbe v trajnostno mobilnost, subvencije za domače in tuje začetne investicije v dejavnosti, pomembne za prehod v nizkoogljično, krožno in podnebno odporno gospodarstvo, ter ukrep podpore prehoda v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Gre za novost ob prepoznanju, da brez sodelovanja zasebnega sektorja prehoda na nizkoogljično družbo ne bo mogoče izvesti.

Sredstva Sklada za podnebne spremembe so del proračuna Republike Slovenije, ki imajo namen prispevati k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje.

Vir: Gospodarska zbornica Slovenije – Varstvo okolja