Lokalni semafor podnebnih aktivnosti slovenskih občin

Ponedeljek, 08. Oktober 2018

Lokalni_semafor_podnebnih_aktivnostiNa Institutu Jožef Stefan so v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 razvili Lokalni semafor podnebnih aktivnosti. Gre za spletno aplikacijo, s katero lahko občine v Sloveniji celovito preverijo, kako uspešne so pri izvajanju podnebnih ukrepov. Namenjen je predvsem občinam, saj spodbuja izmenjavo dobrih praks in daje boljši vpogled v aktivnosti občin na več področjih, kot so cilji zmanjšanja emisij, investicije v energetsko prenovo občinskih stavb, število polnilnic za električna vozila, delež ločeno zbranih frakcij odpadkov idr.

Temeljni kazalniki so pripravljeni za vseh 212 občin v Sloveniji. Sicer pa je bilo razvitih 57 kazalnikov, ki prikazujejo aktivnosti občin na področjih blaženja podnebnih sprememb, 48 od teh kazalnikov pa je predstavljenih za vse občine. Semafor lahko vse občine uporabljajo brezplačno, lahko pa občine bazo podatkov nadgradijo in tako pridobijo bolj poglobljeno sliko o svojih aktivnostih na področju podnebnih sprememb.

Kot je povedal mag. Stane Merše, vodja Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan, so v Lokalnem semaforju podnebnih aktivnosti vsi podatki zbrani na enem mesti in predstavljeni na pregleden način: »Zbrani so podatki iz javnih evidenc, kot tisti, ki jih vnašajo občine same. Za večjo preglednost so ukrepi razdeljeni na osem področij: stavbe, promet, kmetijstvo, gozdarstvo, industrija, odpadki, električna energija, pridobljena iz obnovljivih virov, ter daljinsko ogrevanje.«

Vir: Institut Jožef Stefan