Kemijskemu inštitutu in Talumu posebno priznanje za potencialno inovacijo krožnega gospodarstva

Ponedeljek, 01. Oktober 2018

Eco_green_Alu_Can
Eco green Alu Can, za katero je Talum prejel posebno priznanje za inovacijo. (Foto: https://daninovativnosti.gzs.si)

V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije podelila nacionalna priznanja za inovacije v podjetjih in javno raziskovalnih zavodih. Podeljena so bila tudi tri posebna priznanja za potencialno inovacijo krožnega gospodarstva, ki sta jih prejela Kemijski inštitut (dve priznanji) in podjetje Talum.

Kemijski inštitut je prejel priznanje za razvoj inovativnega in nezahtevnega postopka za pridobivanje nanoceluloze. V svetu sta namreč poznana dva energetsko potratna in okolju škodljiva postopka: s hidrolizo s 60 % žveplovo kislino ali z mehanskim mletjem. Postopek, ki so ga razvili na Kemijskem inštitutu, pa uporablja naravno obnovljive vire in porabi bistveno manj energije. Inovativni postopek dosega tudi do 5-krat nižjo ceno proizvodnje nanoceluloze od do sedaj obstoječih. Druga nagrajena inovacija Kemijskega inštituta naslavlja učinkovito predelavo nevarnih odpadkov. Postopek, ki so ga razvili, dosega bistveno nižjo ceno plemenite kovine od tržne. Ključna ekološka prednost procesa recikliranja pa je stokrat nižja koncentracija kislin. Postopek poteka pri sobni temperaturi brez sproščanja strupenih odpadkov v okolico, je povsem elektrificiran, kar omogoča, da se lahko vso energijo, potrebno za predelavo odpadkov, pridobi iz obnovljivih virov energije (vetrnih in sončnih elektrarn).

Talum pa je posebno priznanje prejel za Eco green Alu Can. S posodobitvijo tehnološke opreme in razvojno-raziskovalnimi aktivnostmi namreč svojim kupcem omogočajo sklenjen krog reciklaže. Postopek poteka tako, da Talum od svojih kupcev odkupi procesni odpad in ga kot vhodno surovino uporabi v proizvodnji rondic za istega kupca. S tem se zniža ogljični odtis tlačne doze in poveča se energetska učinkovitost proizvodnje rondic v Talumu ter konkurenčna prednost podjetja na trgu. Trg v tem trenutku ne ponuja podobnih rešitev.

Vir: Dan inovativnosti