Svetovno partnerstvo za zmanjšanje plastike v oceanih

Petek, 28. September 2018

onesnaženost oceanov
Prvi izziv GPAP za zmanjšanje plastike v oceanih bo Indonezija. (Foto: www.shutterstock.com)

Svetovni gospodarski forum je spodbudil oblikovanje partnerstva za zmanjševanje rasti globalnega onesnaženja s plastiko do leta 2025. Nastala je iniciativa »Globalno partnerstvo proti plastičnemu onesnaženju« (GPAP – The Global Plastic Action Partnership), ki povezuje podjetja, mednarodne podpornike, nacionalne in lokalne odločevalce in svetovno znane strokovnjake z namenom premagati onesnaženost s plastiko. Partnerstvo je bilo ustanovljeno in podprto s strani kanadske in britanske vlade, ki sta prispevali začetno investicijo 3,2 milijona USD. Iniciativo so podprla tudi nekatera velika podjetja, kot so The Coca-Cola Company, Dow Chemical in PepsiCo Foundation. GPAP bo sodelovala z vladami in ostalimi deležniki v obmorskih državah, ki se soočajo s problematiko odpadkov v morju ter uvajala rešitve krožnega gospodarstva na tem področju.

Prvi izziv GPAP bo Indonezija, drugi dve obalni državi, ki bosta del akcije, pa bosta razglašeni v naslednjih mesecih. V partnerstvu načrtujejo uvedbo rešitev do leta 2020, ki se bodo kasneje lahko prilagodile in implementirale tudi v drugih državah. Oceani proizvedejo več kot polovico kisika na Zemlji, stabilizirajo podnebne spremembe in za milijarde ljudi po svetu zagotavljajo hrano in zaposlitev, zato je skrb za njih izjemnega pomena.

Vir: Coca-Cola