To soboto še zadnjič očistimo Slovenijo

Ponedeljek, 10. September 2018

Očistimo Slovenijo
Vsak prostovoljec v okviru akcije prejme vrečko in rokavice za pobiranje odpadkov. (Foto: Mavric Pivk/Delo)

Približuje se sobota, 15. september, ko društvo Ekologi brez meja pripravlja nacionalno prostovoljsko čistilno akcijo Očistimo Slovenijo. Gre za tretjo tovrstno akcijo v zgodovini Slovenije, ki tokrat ne bo osredotočena le na pobiranje odpadkov, ampak bo vključevala tudi številne druge aktivnosti. Tudi tokrat bo projekt, tako kot leta 2012, organiziran v sklopu globalne pobude Očistimo svet (World Cleanup Day), v katerega je vključenih 150 držav in več milijonov ljudi.

Zadnjo akcijo so Ekologi brez meja poimenovali »Še zadnjič«, saj želijo v prihodnje več pozornosti nameniti ozaveščevalnim kampanjam, ki bodo bolj osredotočene na posamezno področje in ljudi spodbuditi k odgovornemu ravnanju z odpadki. V tokratni čistilni akciji bo sodelovalo približno 70 % slovenskih občin, vsak pa se lahko prijavi tudi posamezno preko spletne strani ocistimo.si ter dobi  vrečko in rokavice. V Ljubljani bodo v čistilni akciji sodelovali otroci iz 48 osnovnih šol in 32 vrtcev ter več srednjih šol, ki ne bodo čistili samo na soboto, ampak tudi kakšen dan prej ali pozneje.

Kdor ne želi pobirati odpadkov se lahko pridruži popisu divjih odlagališč. Vendar poudarek na dan akcije ne bo samo na čiščenju divjih odlagališč, ampak organizatorji pripravljajo tudi številne druge aktivnosti, med katerimi so urejanje drevoredov, sajenje dreves, barvanje klopi in urejanje otroških igrišč. Akcija tudi ni omejena samo na soboto, saj bodo med drugim oktobra organizirali pogovor o povezavi med okoljevarstvom in družboslovjem. Letos pa so se organizatorji pridružili tudi mednarodni pobudi popisa, katerim blagovnim znamkam pripada največ odvrženih odpadkov. S tem bi radi potrkali tudi na vest proizvajalcev, da je velika odgovornost tudi na njihovi strani.

V dosedanjih čistilnih akcijah je bilo zbranih skoraj 20.000 ton odpadkov. Tokrat Ekologi brez meja ne pričakujejo zelo visokih številk v tonah, predvidevajo, da bodo prebivalci iz narave pobrali največ odpadne embalaže.

Vir: Delo in dom