Kmetje opozorili na nujnost ohranitve slovenskih kmetijskih zemljišč v slovenskih rokah

Sreda, 29. Avgust 2018

kmetijska zemljišča
(Foto: www.shutterstock.com)

Na sejmu Agra, ki te dni poteka v Gornji Radgoni, so na okrogli mizi z naslovom »Kdo naj slovensko zemljo obdeluje v bodoče?« poudarili pomen zaščite rodovitne zemlje v Sloveniji in njenega lastništva ter prihodnjo vlado pozvali k boljši zaščiti slovenskih kmetijskih zemljišč.

Sindikat kmetov Slovenije, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Zadružna zveza Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so pozvali tudi k posodobitvi zakona o kmetijskih zemljiščih, kjer si med drugim želijo, da bi imeli v primeru prodaje kmetijskih zemljišč slovenski kmetje prednostno pravico do nakupa. Pobuda je predvsem ta, da kmetijska zemljišča ostanejo v slovenski lasti, kar je ključno tudi za preživetje slovenskih kmetov, ki nujno potrebujejo dodatna zemljišča, da bodo lahko konkurenčni. Razumen kompromis je potreben tudi pri dodeljevanju državnih kmetijskih zemljišč v uporabo gospodarskim družbam, še posebej v primeru, ko so te v tuji lasti. V Sloveniji je le še nekaj kmetij, ki imajo dovolj zemlje, da od kmetije lahko tudi živijo.

Združeni kmetje si želijo tudi večjo podporo družinskim kmetijam. Izračuni Sindikata kmetov Slovenije kažejo, da bi morala povprečna družinska kmetija za zagotovitev plače trem družinskim članom obdelovati vsaj 50 hektarjev kmetijskih zemljišč. V KGZS so pred dvema letoma izdelali tudi predlog nove zemljiške politike v Sloveniji, v katerem so med drugim navedli, da je treba na novo določiti merila za zakup državnih zemljišč. Menijo, da bi bilo smiselno čim prej zaščititi in kontrolirati promet najboljših kmetijskih zemljišč, da ta ne bi v preveliki meri prešla v tujo lastnino.

Vir: RTV SLO