Nadomestna ptičja gnezda za urbane ptice Dunaja

Petek, 10. Avgust 2018

Ptice so hitro našle nova gnezda.
Ptice so hitro našle nova gnezda. (Foto: MA 22/Wolfgang Trimmel)

V okviru iniciative dunajskega Magistratskega oddelka za varstvo okolja in dunajskega javnega podjetja Wiener Wohnen na Dunaju postavljajo nadomestna umetna ptičja gnezda za tista gnezda, ki so jih morali iz stavb odstraniti zaradi gradbenih oziroma vzdrževalnih del na občinskih stavbah. Pri delih so namreč pod strehami stavb in na fasadah naleteli na številna ptičja gnezda. Ptice, kot so lastovke, vrabci, hudourniki, pa tudi netopirje so nato preselili v nadomestna gnezda na sosednjih stavbah. Svoja dela prilagajajo tudi obdobjem, v katerih različne vrste ptic valijo.

Dunajska mestna ministrica Kathrin Gaal je povedala, da se Wiener Wohnen kot upravnik za približno 220.000 občinskih stanovanj na območju celotnega mesta Dunaj v sodelovanju s strokovnjaki za zaščito ogroženih živalskih vrst zavzema za ustvarjanje nadomestnih bivališč tudi za živalske prebivalce občinskih stavb.

Mnoge ptice so postale del življenja v mestu. Gre predvsem za žužkojede ptice, ki so pomemben del mestnega ekosistema, pogosto pa to tudi znanilke pomladi, saj se v evropska mesta v aprilu in maju vračajo z juga zmeraj na ista mesta. Da se bodo še naprej lahko vračale, je Dunaj za njih zagotovil nadomestna gnezda, na občinske stavbe jih je namestil že več kot 450, ki so jih ptice hitro našle.

Vir: Delo in dom