Na področju biotske pestrosti tudi Slovenijo v prihodnje čakajo številni izzivi

Sreda, 23. Maj 2018

biotska pestrost
Na slovenskem ozemlju imamo okoli 24.000 rastlinskih in živalskih vrst. (Foto: www.shutterstock.com)

Ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti, ki ga vsako leto obeležujemo 22. maja, so tudi na Ministrstvu za okolje in prostor poudarili pomen biotske raznovrstnosti v Sloveniji, kljub temu, da se lahko Slovenija pohvali z izjemno biotsko pestrostjo. Na slovenskem ozemlju imamo okoli 24.000 rastlinskih in živalskih vrst.

Da bi biotsko raznovrstnost, njen pomen in ogroženost približali čim širšemu krogu ljudi v Sloveniji, se je v konzorcij z Nacionalnim inštitutom za biologijo v evropskem projektu Life Naturaviva povezalo deset partnerjev s 27 strokovnjaki, ki prihajajo večinoma s področja biologije, agronomije, pedagoškega dela, turizma in novinarstva. Največ pozornosti bodo v projektu namenili endemičnim in ogroženim vrstam.

V Sloveniji smo se na področju biotske raznovrstnosti v preteklosti osredotočali predvsem na uresničevanje ohranitve biotske raznovrstnosti in trajnostne rabe njenih sestavin, na Ministrstvu za okolje in prostor pa pravijo, da nas v prihodnje čakajo izzivi, kot so regulacija dostopa do genskih virov in uresničevanje delitve koristi od njihove uporabe, prilagajanje podnebnim spremembam in boj proti invazivnim tujerodnim vrstam.

Ohranjanje biodiverzitete je tudi ena od prednostnih nalog EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja, zato finančno spodbujajo nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje tal in prilagajanje kmetovanja na podnebne spremembe. S finančnimi spodbudami se krijejo dodatni stroški in izguba prihodka kmetov zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev.

Vir. RTV SLO