Degradacija tal eden ključnih dejavnikov za podnebne spremembe

Torek, 03. April 2018

tla
Zaradi degradacije tal naj bi se do leta 2050 preselilo vsaj 50 milijonov ljudi. (Foto: www.shutterstock.com)

Študija, v kateri je sodelovalo več kot 100 strokovnjakov s celega sveta in so jo pripravljali tri leta, je pokazala, da se bo moralo zaradi degradacije tal do leta 2050 preseliti vsaj 50 milijonov ljudi. Na mednarodnem znanstvenem panelu o biotski raznovrstnosti in ekosistemih v kolumbijskem Medelinu pa dopolnjujejo, da bi se lahko številka povečala do 700 milijonov, če ne bomo nehali uničevati okolja, v katerem živimo.

Degradacija tal naj bi bila eden ključnih dejavnikov za obsežne podnebne spremembe. Prva celovita ocena zdravja tal kaže na to, da je degradacija, ki jo povzročajo kmetijstvo, rudarstvo, onesnaževanje in širjenje mest do sedaj poslabšala življenjske pogoje za približno 3,2 milijarde ljudi, kar je 40 % svetovnega prebivalstva. Razmere so kritične že sedaj, saj se zmanjšuje območje, ki ga pokrivajo gozdovi in mokrišča. Zaradi degradacije zemlje prihaja do manjše rodovitnosti tal, zaradi česar so ljudje prisiljeni v selitev.

K degradaciji veliko pripomore potrošniško usmerjen način življenja v razvitih državah, kar posledično vodi do rasti povpraševanja, ter rast globalnega prebivalstva na splošno. Vse to ogroža tudi prehransko varnost ter dostop do čiste vode in zraka. S človeško dejavnostjo ni bila občutno spremenjena le še četrtina tal. Gre predvsem za področja, ki so težko dostopna. Delež pa naj bi v 30 letih upadel na manj kot 10 %.

Vir: Delo in dom