Rešitve iz narave za kakovostno pitno vodo

Četrtek, 22. Marec 2018

voda
Do leta 2030 je cilj, da imajo vsi ljudje sveta dostop do pitne vode. (Foto: www.shutterstock.com)
Po včerajšnjem mednarodnem dnevu gozdov se danes spominjamo voda. Vsako leto 22. marca namreč obeležujemo Svetovni dan voda. Letošnja tema je »narava za vodo« - raziskovanje rešitev iz narave za izzive 21. stoletja, povezane z vodo. Poškodovani ekosistemi vplivajo na količino in kakovost pitne vode. Danes na svetu živi 2,1 milijarde ljudi, ki na svojih domovih nimajo pitne vode. Šesti splošni cilj trajnostnega razvoja svet zavezuje, da do leta 2030 vsem zagotovi dostop do pitne vode. V času med 19. in 23. 3. pa v Braziliji poteka tudi 8. Svetovni vodni vrh, kjer aktivno sodeluje tudi Slovenija.

Osrednje sporočilo letošnje teme so rešitve iz narave, kot so sajenje dreves za obnovitev gozdov, vnovično povezovanje rek s poplavnimi ravnicami in obnovitev mokrišč, trajnosten in stroškovno učinkovit način za lažjo povrnitev ravnovesja vodnega cikla, ublažitev učinkov podnebnih sprememb ter izboljšanje zdravja ljudi in njihovega preživljanja. Čeprav rešitve iz narave ne morejo odgovoriti na vse kritične izzive na področju voda, lahko zagotovijo inovativne in stroškovno učinkovite možnosti za dopolnitev nezadostne in starajoče se vodne infrastrukture. Z uporabo rešitev iz narave se lahko ustvari t. i. zelena infrastruktura. Gre za naravne ali polnaravne sisteme, ki nam dajejo enakovredne ali podobne koristi kot običajna siva infrastruktura, ki jo zgradi človek. Poleg tega pa rešitve iz narave prinašajo tudi druge koristi. Zgrajeno mokrišče, ki se uporablja za čiščenje odpadnih vod, lahko na primer zagotavlja tudi biomaso za proizvodnjo energije, izboljša biotsko raznovrstnost ter ustvari območja za rekreacijo in povezane zaposlitve.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor