Vpeljava trajnostnega ribištva v zavarovana morska območja

Četrtek, 26. Oktober 2017

Krajinski park Strunjan (Foto: WWF)WWF je letos pričel z izvajanjem projekta Interreg MED »FishMPABlue2«. Z njim želijo v zavarovana morska območja, ki predstavljajo središče morske biotske raznovrstnosti, uvesti prakse trajnostnega ribištva. Gre za to, da želijo v procese upravljanja obalnega ribolova vključevati lokalne ribiče, s ciljem ohranjanja staležev rib in biotske raznovrstnosti na zavarovanih območjih. V Sloveniji se bo projekt izvajal v Krajinskem parku Strunjan.

Kot je povedal Patrik Krstinić, vodja projekta pri WWF Adria: »Kljub velikemu družbeno-gospodarskemu pomenu, priobalni ribolov v zavarovanih morskih območjih ne dobi pozornosti, ki si jo zasluži. Lokalni ribiči so pogosto izključeni iz procesov odločanja, zaradi česar se soočajo z družbeno-ekonomskimi težavami, ki vodijo v netrajnostno izkoriščanje morskih virov. Skozi projekt želimo zagotoviti polno sodelovanje ribičev pri upravljanju ribištva v zavarovanih območjih in zagotoviti dolgoročno razpoložljivost naravnih virov skozi ohranjanje populacij rib in biotske raznovrstnosti.«

V okviru projekta bodo v 11 zavarovanih morskih območjih v šestih sredozemskih državah preizkusili učinkovitost ukrepov iz Zbirke orodij za upravljanje priobalnega ribolova, ki so bili razviti v prvi fazi projekta, za vključevanje ribičev in izboljšanje upravljanja ribištva. Pozornost bodo namenili tudi povezovanju zavarovanih morskih območij in izmenjavi dobrih praks. Če se bodo ukrepi izkazali za uspešne, si jih želijo razširiti tudi na druga zavarovana območja v Sredozemlju.

Vir: WWF