Prenovljena strategija EU za industrijsko politiko

Torek, 19. September 2017

industrijska politika
(Foto: www.shutterstock.com)
Evropska komisija je predstavila prenovljeno strategijo EU za industrijsko politiko, ki naj bi po besedah predsednika Evropske komisije Jean-Claude Junckerja pomagala evropski industriji, da ostane ali postane vodilna v svetu pri inovacijah, digitalizaciji in razogljičenju. Novi predlog vse obstoječe in nove horizontalne in sektorske pobude združuje v enotno strategijo.

Sveženj za okrepitev kibernetske varnosti industrije vključuje vzpostavitev evropskega raziskovalnega in strokovnega centra za kibernetsko varnost ter certifikacijsko shemo EU za izdelke in storitve, ki bo priznana v vseh državah članicah. Predlagana uredba o prostem pretoku neosebnih podatkov bo omogočila prosto izmenjavo podatkov preko meja, kar bo pripomoglo k modernizaciji industrije in oblikovanju skupnega evropskega podatkovnega prostora.

Komisija bo predstavila nov niz ukrepov v zvezi s krožnim gospodarstvom, kar vključuje tudi strategijo o plastiki in ukrepe za izboljšanje proizvodnje obnovljivih bioloških virov in njihovo pretvorbo v proizvode na biološki osnovi in bioenergijo. Nova strategija med drugim vključuje  pobudo za izboljšanje delovanja sistema javnega naročanja v EU, kar vključuje tudi prostovoljni mehanizem za zagotavljanje jasnosti in smernic organom, ki načrtujejo velike infrastrukturne projekte, predvsem v gradbeništvu, jeklarstvu, papirništvu, zelenih tehnologijah in energiji iz obnovljivih virov, pri proizvodnji in pomorskem prometu.

Evropska komisija bo predstavila tudi strategijo o vzdržnem financiranju za boljše usmerjanje zasebnih kapitalskih tokov v bolj trajnostne naložbe. Strategija pa vsebuje tudi pobude za uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko ter evropski okvir za pregledovanje neposrednih tujih naložb in revidiran seznam kritičnih surovin. Objavljeni bodo novi predlogi za čisto, konkurenčno in povezano mobilnost, vključno s strožjimi standardi za emisije ogljikovega dioksida za osebna in kombinirana vozila, akcijski načrt o infrastrukturi za alternativna goriva v podporo uvajanju polnilne infrastrukture in ukrepe za spodbujanje avtonomne vožnje. Nekatere ukrepe je Komisija že sprejela, nekatere še bo do konca tega leta in v letu 2018.

Vir: Evropska komisija