Evropski teden trajnostne mobilnosti tokrat spodbuja k souporabi prevoznih sredstev

Četrtek, 14. September 2017

souporaba vozila
(Foto: www.shutterstock.com)

V soboto se začenja 16. Evropski teden mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom »Združimo moči, delimo si prevoz«. S sloganom želijo organizatorji poudariti pomen deljenja prevoznih sredstev, s čimer pripomoremo k manjšemu onesnaževanju okolja in manjši potrošnji denarja in prostora. Sistemi souporabe koles pa pripomorejo tudi h krepitvi zdravja uporabnikov. K učinkoviti souporabi pa bo besedah infrastrukturnega ministra Petra Gašperšiča pripomorejo tudi aplikacije na mobilnih telefonih, pomemben pa je tudi načrt za prenos tovora s cest na železnice. Minister je ob tem napovedal povišane cestnine za tovornjake, kar dovoljuje tudi Evropska komisija.

V Evropskem tednu mobilnosti letos sodeluje 71 slovenskih občin. V Ljubljani si želijo do leta 2020 doseči 40 % delež kolesarjev in pešcev v prometu. Župani v ostalih občinah pravijo, da je pomembno, da ukrepi v Ljubljani uspejo, saj jih tako lažje uvedejo tudi v drugih občinah. Nacionalna koordinatorica Evropskega tedna mobilnosti Polona Demšar je povedala, da se število sodelujočih občin vsako leto povečuje, pomembneje pa je, da se povečuje tudi kakovost trajnih ukrepov, ki jih občine uveljavljajo. V preteklosti so bila opozorila najprej okoljska, kar k spremembi ni prepričalo veliko ljudi, nato so bila zdravstvena, v zadnjem času pa je v ospredju denarnica. Avtomobil sedaj ni več kazalnik razvitosti, ampak razvito državo označuje odlična infrastruktura za kolesa, žive javne površine, učinkovit javni prevoz, sistemi souporabe avtomobilov, digitalizacija idr.

Na Ministrstvu za infrastrukturo v letu 2018 napovedujejo razpis za nove rešitve dostave v mestih. Za to so se v tujini zelo izkazala tovorna kolesa. Na ministrstvu pa bodo posredovali tudi pripombe Evropski komisiji, ki v novi finančni perspektivi ne predvideva več denarja za ukrepe trajnostne mobilnosti v mestih z manj kot 100.000 prebivalci, kar pa od evropskega denarja odreže vsa slovenska mesta, razen Ljubljane in Maribora.

V slovenskem potniškem prometu je kljub možnostim deljene mobilnosti osebni avtomobil še vedno najpogosteje uporabljeno prevozno sredstvo. Po ocenah Eurostata je bilo z osebnim avtomobilom opravljenih 86 % vseh potniških kilometrov. Število osebnih avtomobilov se je v Sloveniji v zadnjih desetih letih povečalo za 11 %, slovenska gospodinjstva pa so po deležu izdatkov za osebne avtomobile na drugem mestu, takoj za Luksemburgom, kjer imajo največ avtomobilov. V letu 2015 so slovenska gospodinjstva za mobilnost namenila 16 % vseh svojih izdatkov, kar je za 3 % več od evropskega povprečja, avtomobilski vozni park pa se je tudi postaral iz 6,8 let v letu 2000 na 9,7 let v letu 2015, kar pomeni tudi več izpustov.

Vir: Delo